Sağlık web sayfamıza hoşgeldiniz !!!!

 

Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

 
 
Ağır Enfeksiyonlar
Yaşlılarda genellikle vücut direnci azalmış olduğundan enfeksiyonlar çok ağır gidişli olabilir. Bu nedenle sağlık ve temizlik kurallarına özenle uyulmalı, zayıf düşmüş kişilerde bazen tanı amacıyla yapılan araştırmaların bile mikropların vücuda girip yayılmasına aracılık edebileceği unutulmamalıdır.

Ağır enfeksiyonlar her yaşta görülebilir. Ama kronik hastalıklar, yetersiz beslenme ve uzun süreli ilaç kullanma yüzünden organizmanın savunmasının çeşitli biçimlerde zayıfladığı yaşlılarda daha sık ortaya çıkar.
 
 
Burada "ağır" terimine ve son zamanlarda bu terimin nasıl anlam değiştirdiğine bir göz atalım.

İçinde bulunduğumuz antibiyotik çağında enfeksiyona yol açan mikrobun türü belirleyici önem kazanmıştır. Pnömokokların yol açtığı bir akciğer iltihabı eskiden yaşlıların yaşamını tehdit ederken bugün bu tehlike çok azalmıştır. Buna karşılık bazı mikroplar hastalığı ağırlaştırıcı duruma gelmiş, buna mikropların kendi özelliklerine ya da yerleşme yerlerine bağlı olarak antibiyotiklere direnç kazanması neden olmuştur.

Bu bakteriyolojik evrim en çok yaşlıları etkilemektedir. Çünkü yaşlılar genel olarak bakterilere karşı daha az bir tepki göstermemekle birlikte antibiyotiklere dirençli mikropların vücutlarına yerleşmesini kolaylaştıracak koşullar içinde bulunurlar. Hastalığın ağırlık derecesini büyük ölçüde bu dirençli bakteriler belirlediğinden günümüzde en çok korkulan bunlardır. Gene de sürekli olarak yeni antibiyotiklerin geliştirilmesi sayesinde bugün hemen her mikroorganizmayla mücadele edilebilmektedir.
Mikroplara Bağlı Ağır Enfeksiyonlar
Enfeksiyonlara yol açan mikropların başlıcaları koli basili, proteus, klebsiella ve anaerob bakteriler gibi çeşitli gram-negatif bakterilerle staphylococcus aureus'tur. Staphylococcus aureus antibiyotiklere daha az duyarlı olduğundan gram-negatif bakterilerden daha kötü sonuçlar doğurur.

Bu mikroplar vücudun herhangi bir bölgesine yerleşebilir, ama daha çok idrar yollarını etkiler, çünkü sonda takılması ya da tanı amacıyla aletli girişimlerde bulunulması sırasında idrar yollarına girmeleri kolaydır.

Gram-negatif bakteriler hem antibiyotiklere dirençli olduğundan, hem de tanınması ve tedavisi güç çok ağır tablolara yol açtığından bu mikroorganizmalara bağlı enfeksiyonlar şiddetlidir. Yaşlılarda özgül olmayan başka belirtilerin de ortaya çıkabilmesi (bilinç bulanıklığı, sinirlilik ve huzursuzluk, idrar kaçırma vb.) zamanında tanı koyulmasını güçleştirir.
 
 
Yeri Nedeniyle Ağır Seyreden Enfeksiyonlar
Bazı enfeksiyonlar hastalığın özelliklerinden dolayı değil, mikropların yerleştiği bölgeden dolayı ağır seyreder. Bunlara örnek olarak endokardit (kalp iç zarı iltihabı), menenjit ve septisemi (kanda bakteri üremesi) verilebilir.

Enfeksiyona bağlı kalp iç zarı iltihabının ortaya çıkabilmesi için bu bölgede koşulların hastalığa elverişli olması gerekir. Yaşlı insanlarda çoğu kez daha önceki rahatsızlıkların ilerlemesiyle bu koşullar zaten bulunmaktadır. Hastalığın ortaya çıkması için yaşlı insanın genel durumunun önemli ölçüde bozuk olması gerekmez. Bazı hastalıklar tek başına fazla ağır olmamakla birlikte vücudu zorlayıcı tanı ve tedavi girişimlerini gerektirerek kanda mikropların yayılmasına ve kalp kapağını örten zar bölgesinde enfeksiyonlara yol açabilir; prostat hastalığı bunun tipik bir örneğidir.

Ayrıca yaşlı insanlarda çeşitli bozukluklar enfeksiyonun kalp iç zarına (endokart) nasıl yerleştiğinin tam olarak anlaşılmasını engelleyebilir. Yaşlılarda mikroplar daha önce belirlenmiş herhangi bir bozukluk olmayan kalp kapakçıklarına da yerleşebilmektedir. Oysa gençlerde mikropların kalp kapakçıklarına yerleşebilmesi için bunlarda önceden bir bozukluk olması gerekir.

Kalp iç zarı iltihabını kolaylaştıran başlıca etkenler travma sonrasında oluşan lezyonlar, oluşum bozuklukları ve doğumsal bozukluklardır. Oysa yaşlılarda gelişen kalp iç zarı iltihabında kapakçıklardaki doku yıkımının (dejeneratif lezyonlar) belirleyici rol oynadığı anlaşılmaktadır; ayrıca yeni tanı yöntemleri daha önceden sanıldığının tersine kalp içine pıhtı kümelerinin yerleşmesinin de yaşlılarda bu hastalığın gelişmesinde önemli bir etken olduğunu göstermiştir.

Enfeksiyona bağlı kalp iç zarı iltihabının ateş, kalpte ek sesler, pıhtı tıkacı (emboli) oluşumu gibi klinik belirtileri yaşlılarda her zaman açıkça ortaya çıkmaz. Bu durum çoğu olguda tanı koymanın güçleşmesine ve tedavinin gecikmesine yol açar.

Bu nedenle yaşlı hastanın geçmişinde belirli bir kalp hastalığı olmasa bile her zaman kalp iç zan iltihabından kuşkulanmak gerekir. Ayrıca zaman geçirmeden kan kültürü incelemeleri yapılmalı, ilk testler olumsuz çıkarsa kültür yinelenmeli ve tanıyı yönlendirici diğer incelemelere başvurulmalıdır.
Hastane Enfeksiyonları
Hastanede kapılan enfeksiyonlar, tıbbın ve toplumun geleceği açısından büyük önem taşıyan çok karmaşık ve tartışmalı bir sorun oluşturur, insanlara hastane, bakımevi gibi tedavi ortamlarında bulaşan bu enfeksiyonların etkeni genellikle bütün ilaçlara çok dirençli olan gram-negatif bakterilerdir. Bunlar solunum sisteminde ve idrar yollarında çok ağır enfeksiyonlara yol açabileceği gibi kanda üreyerek (septisemi) bütün vücuda yayılabilir.

Sağlık personelinin genel sağlık ve temizlik kurallarına tam olarak uyduklarını, özellikle de ellerini sık sık yıkadıklarını kabul etsek bile vücutları uzun süreli bir hastalık nedeniyle zayıf düşmüş, çeşitli tanı ve tedavi girişimleriyle zorlanmış yaşlıların hastanelerde bu tür enfeksiyonları kapması çok kolaydır.
Menenjit
Benzer bir durum menenjit için de geçerlidir. İleri yaşlarda menenjitin görülme sıklığı belirgin bir biçimde artmasa da ortaya çıkışı ve seyri çok sinsi bir gelişme göstermektedir.

Menenjite başka enfeksiyonların eşlik ettiğini ve bütün bunların vücudu çok zayıf düşürdüğünü unutmamak gerekir. Menenjit yaşlılarda genellikle gizli ya da subakut olarak seyreden ve çoğunlukla göz ardı edilen kulak ve sinüs gibi beyne komşu yapılardaki enfeksiyonların kafaiçine yayılmasıyla ortaya çıkar. Bazı olgularda da verem menenjiti söz konusudur. Verem menenjiti akciğerdeki bir lezyonun ilerlemesiyle oluşur ve çok ağır bir yayılmanın belirtisidir.
Septisemi
Septisemi kanda bakteri üremesinin çok ağır bir biçimidir. Tanıya yönelik ya da cerrahi girişimler sonucunda ortaya çıkabildiği gibi bazen sıradan nedenlerle, örneğin bir diş çekme sonrasında da görülebilir.

Bu nedenle genel durumu bozulan yaşlı insanlarda bunun septisemiden kaynaklanabileceği unutulmamalı ve zaman geçirilmeden gerekli incelemeler yapılmalıdır. Önce tanıyı kesinleştirmek, daha sonra da doğru tedavi uygulayabilmek için bu durumda kan kültürü yapılmalıdır.
"Alışılmadık" Enfeksiyonlar
Genel durumu çok bozuk olan ve bu açıdan uyuşturucu bağımlılarına benzeyen bazı yaşlılarda "alışılmadık" mikroplara bağlı ağır ya da ağırlaşmaya eğilimli enfeksiyonlar ortaya çıkar. Yaşlılarla sınırlı olmayan bu enfeksiyonlar yukarıda belirtilen ağır enfeksiyon bölgelerinde yerleşebildiği gibi vücudun başka yerlerinde de görülebilir.

Bunlardan kısaca da olsa söz etmek gerekir, çünkü antibiyotik tedavisinin başarısız kalması durumunda bu tür bir enfeksiyondan kuşkulanılmalıdır. Listeria monocitogenes ve Pneumocystis cariniMen çeşitli mantarlara kadar değişen bu mikroorganizmalar solunum sistemine, beyin ve beyin zarlarına yerleşebilir ya da kan yoluyla bütün vücuda yayılabilir. Bunlar fırsatçı enfeksiyon etkenleridir; hastanede tedavi sırasında vücuda yerleşebilir ve ağır enfeksiyonlara yol açabilirler. Normal bir organizmada enfeksiyon oluşturmazken vücut direncinin çok azaldığı ya da aşırı antibiyotik kullanımı sonucunda vücut florasının değiştiği kişilerde enfeksiyon oluştururlar. Özellikle yaşlı kişilerde görülen fırsatçı enfeksiyonlar veremden zonaya kadar değişebilir.
Tedavi
Yaşlılarda ağır enfeksiyonların tedavisi diğer yaş gruplarından farklı değildir. Yaşlı hastalarda da bu tür enfeksiyonlara karşı antibiyotik ve ilaç tedavisine başvurulur.

Ama yaşlılarla ilgili bazı özel koşullar nedeniyle bazen bu ilaçlar çok az etkili olabilir ya da tümüyle etkisiz kalabilir.

Bu durum hiçbir tedavi girişiminin etkili olmayacağı anlamına gelmez. Ağır enfeksiyonların yaşlılarda ölüme yol açma olasılığı yüksek olduğundan yalnızca mikroorganizmaya yönelik tedaviyle yetinilmemeli, vücudun direncini artıncı destek tedaviler de uygulanmalıdır.

Dolayısıyla bu tip enfeksiyonlarda hiç zaman geçirmeden en yeni ve etkili tedavi önlemlerine başvurmak gerekir. Böylece hastaneye yatırılması gereken hasta sayısı da önemli ölçüde azalır.
 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler