Sağlık web sayfamıza hoşgeldiniz !!!!

 

Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

 
 
 
A B C Ç D E F G H I İ J K L M
N O Ö P R S Ş T U Ü V W Y Z  
 
Göz Nedir ?
Oldukça farklılaşmış sinirsel yapılardan oluşan bir duyu organı; ışık uyaranlarını algılayan göz görme organıdır.

-Anatomi

Gözyuvan yaklaşık 23 mm çapında bir küre biçimindedir; bunun boşluklarının üzerinde ve dışında yer alan gözyuvasında simetrik olarak yerleşmiştir. En dıştaki beyaz zar sklera adını alır; yoğun bağ dokusundan oluşur ve yaklaşık 1 mm kalınlığındadır. Skleranın önünde gözyuvarının yaklaşık 1/6'sını kaplayan bir alanda, saydam bir yapı olan kornea (saydamtabaka) yerleşmiştir; bunun eğimi skleranın eğiminden daha azdır ve hafifçe öne çıkar. Skleranın içinde kan damarları bakımından zengin ve gözdeki yapıların beslenmesinden sorumlu olan uvea adı verilen ikinci zar yer alır. Uveanın arka bölümüne koroit (damartabaka) adı verilir; iris adlı ön bölümün merkezinde gözbebeği yer alır. Gözbebeği korneanın arkasında yer alan bir diyafram gibidir ve kornea ile arasında ön oda adı verilen odacık yer alır. İrisin katmanları arasında çevreye doğru yayılan ve halka biçimli kas lifleri yer alır. Bunların kasılması ile gözbebeğinin çapı ayarlanır. Uveanın iris ile koroit arasında bulunan bölümü kirpiksi cisim adını alır; bunun da yapısında kas lifleri (kirpiksi kas) vardır. Göz merceği kirpiksi cisme tutunmuştur ve irisin hemen arkasında yer alır. Mercek ile iris arasındaki bölüme arka oda denir. Gözyuvarının en içte yer alan zan retinadır (ağtabaka); bu zar uveanın iç yüzeyine yapışır. Koroite karşılık gelen bölüm ise retinanın görme bölümüdür. Retina, içinde ışık uyaranlarını algılayan sinirsel yapıyı içeren bölümdür. Işık alıcıları oldukça farklılaşmış olan epitel hücreleridir ve iki türü vardır: koni ve çubuklar. Bu hücrelerde ışıkla uyarıldığında karmaşık biyokimyasal tepkimeler ve sinirsel uyarılar oluşur. Koni ve çubuklar, retinadaki çift kutuplu sinir hücreleriyle, bunlar da gangliyon sinir hücreleriyle bağlantı kurarak kendi aralarında gruplaşan sinir liflerini oluşturur; bu liflerin birleşmesiyle, merkeze uyarıları taşıyan görme siniri oluşur.
 
 
 
 
Retinanın iç yüzeyinde optik papilla (kör nokta) adı verilen küçük bir kabarıklık vardır; bu bölgede görme siniri gözyuvarına girer. Yaklaşık 1-2 mm çapındadır ve ışık alıcısı içermemesi nedeniyle görmeye katkıda bulunmaz. Optik papillanın dış yan ve yukarısında sarı oval bir leke bulunur (sarı leke), ortasında ufak bir çukurcuk (fovea) vardır. Göze giren ışık ışınları sarı lekede odaklaşır. Retinada yaklaşık 120 milyon çubuk ve 6 milyon koni bulunur; koniler özellikle fovea bölgesinde yer alır. Sarı lekede çubuk bulunmaz. Yukarıda sözü edilen zarların oluşturduğu boşluğun içinde, ışık ışınlarını geçiren saydam oluşumlar vardır: Camsı cisim, mercek, saydam sıvı ve kornea. Camsı cisim jelatinimsi yapıdadır ve merceğin arkasında yer alarak gözyuvarının büyük bölümünü doldurur. Bileşiminin yüzde 99'u sudur; tek tük bağ dokusu lifleri ve hücreleri ile lifler arasında hiyalüronik asit içeren bir maddeden yapılmıştır. Mercek çift yönlü dışbükeydir ve bağlarla kirpiksi cisme tutunmuştur. Bu bağların gerginliğini kirpiksi kas düzenler; bu kasın gevşemesi bağların gerginliğini artırarak merceği düzleştirir. Merceğin düzleşmesi ise kırma gücünü azaltır. Saydam sıvı az miktarda protein içerir ve merceğin önünde bulunur. Saydam sıvıyı gözün arka odasındaki kirpiksi cisimler ile irisin arkasını döşeyen epitel üretir; sıvı gözbebeğinden geçerek gözün ön odasına ulaşır ve kornea ile iris arasındaki açıda yer alan damarsal yapılar tarafından emilir. Sıvının basıncı yaklaşık 10-20 mm cıvadır ve bu basınç doğrudan göz içi basıncını oluşturur. Sıvının emiliminin engellendiği durumlarda göz içi basıncı artar. Göz içi basıncının artması, glokoma yol açar ve hem ağtabaka, hem de görme sinirinde ağır lezyonlara neden olabilir. Gözün beslenmesini sağlayan damar göz atardamarı ve dallarıdır; sinirleri ise görmeyi sağlayan görme siniri, ısı, ağrı, basınç gibi duyuları sağlayan trigeminus siniri ve refleks hareketleri oluşturan kirpiksi sinirlerin sempatik ve parasempatik lifleridir.

-Fizyoloji

Gözün saydam yapıları bir mercek sistemi gibi çalışarak normal (emetrop) bir gözde, sonsuzdan gelen paralel ışınların sarı leke üzerinde odaklaşmasını sağlar. Işınlar korneada, bir bölümü de mercekte kırılır. Merceğin dışbükeyliği kirpiksi kasın kasılma derecesine göre değişebilir. Kirpiksi kas kasıldığında merceğin gerginliği azalır; mercek esnek olduğundan eğimini (özellikle ön yüzünün) artırır; bu eğim artışı kırılma gücünün de artmasına neden olur. Böylece uzaktaki cisimlerin yaydığı ışık ışınları ağtabaka üzerinde odaklaşabilir. Bu mekanizma uyum adını alır. Yaşın ilerlemesiyle merceğin esnekliği azalır, uyum ve yakında bulunan cisimlerin keskin görülebilme yeteneği azalır (presbiyopi). Miyopi, hipermetropi ve astigmatizmde gözün mercek sistemlerinde anormallikler vardır. Bu durumların tümü ışık ışınlarının uygun biçimde kırılarak ağtabaka üzerinde net bir görüntü oluşmasına engel olur. Göze giren ışık miktarını gerçek ve tam bir diyafram gibi görev yapan iris denetler. İristeki kas liflerinin gevşemesi ya da kasılmasıyla gözbebeği genişler (midriyazis) ya da daralır (miyozis). Bu düzenleme otomatik olarak sinirsel refleksler aracılığıyla oluşur ve orta beyinde düzenlenir. Böylece bir fotoğraf makinesinde olduğu gibi gözbebeğinin çapı ile alanın derinliği, yani odak içine giren nesnelerin uzaklıkları, uyuma gerek kalmadan, birbirine uyum sağlar. Görme mekanizmasını koni ve çubuklarda bulunan görme pigmenti sağlar; ışığa duyarlı maddelerde oluşan değişiklikler sinirsel sinyallerin doğmasına neden olur. Bu pigmentlerden en önemlisi çubuklarda bulunan rodopsindir; rodopsinin karanlıkta kırmızımsı olan rengi, ışıkta açılır. Karanlıkta görmenin bu pigmente bağımlı olarak gerçekleştiği düşünülür. Konilerde yer alan öteki pigmentler renklerin algılanmasını sağlar. Pigmentlerden bir ya da birkaçının yokluğu gece körlüğü, renk körlüğünün değişik tipleri ve diskromatopsi denen renkleri yanlış algılamaya yol açar.
 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler