Sağlık web sayfamıza hoşgeldiniz !!!!

 

Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

 
 
Kemik İliği Nakli
Doku nakli çalışmalarının ilerlemesiyle, ağır kan hastalığı bulunan hastalar için kemik iliği nakli başarılı bir tedavi seçeneği olarak ortaya çıkmakta, gelecekte bazı tümörlerin tedavisinde de iyi sonuçlar alınabileceği düşünülmektedir.

Kemik iliği kemiklerin içindeki boşlukları dolduran yumuşak, jelatinimsi bir maddedir, İçerdiği damar ve yağ dokusunun miktarına göre kırmızı ya da sarı olabilir.
 
 
Doku nakli konusundaki çalışmaların ilerlemesiyle son yıllarda kemik iliği nakli de gündeme gelmiştir. Kemik iliği naklinde, vericinin kemiğine batırılan bir iğne yardımıyla kemik iliği şırıngaya çekilir. İlik plazma hücrelerini içeren "sıvı" bir doku biçimindedir.
Nakil Tipleri
Doku nakli nakledilen dokunun kökeni temel alınarak sınıflandırılabilir. Buna göre nakledilen doku aynı bireyin başka bir bölümünden (otolog), aynı türün başka bir bireyinden (homolog), farklı bir türden (heterolog) alınabilir. Doku nakli tek yumurta ikizleri, başka bir deyişle genetik yapıları tümüyle aynı olan canlılar arasında gerçekleşirse izolog nakil olarak adlandırılır.
Sonuçlar
Bütün kan hücrelerinin yapımında azalmaya bağlı kansızlıkta kemik iliği naklinde başarı oranı ilk altı ayda yaklaşık yüzde 75'tir. Akut miyeloit lösemide (kemik iliği ağırlıklı kan kanserleri) ilk dört yılda sağ kalma oranı da yaklaşık yüzde 75'tir. Buna karşılık ilaçla tedavi edilen hastalarda bu oran yüzde 50 düzeyinde kalmaktadır. Kemik iliği naklinin başarısız kaldığı durumlarda temel neden hastanın kendi hücrelerindeki yeniden kanserleşme eğilimidir. Bu durum kemik iliği naklinin geç ortaya çıkan bir komplikasyonudur.

Akut lenfoblastik löseminin kemik iliği nakliyle tedavisinde alevlenme belirgin olarak daha sıktır. Bu durum hastalığın hiç gerileme evresine girmediği olgularda nakil yapılmış olmasıyla ilgilidir. Girişimden sonra 4 yıllık sağ kalma oranı yaklaşık yüzde 30'dur. Hastalığın gidişi göz önünde tutulduğunda ilk gerileme döneminde yapılacak kemik iliği naklinin çok daha yüksek bir basan oranı vereceği söylenebilir.
 
 
Komplikasyonlar
Kemik iliği nakli yapılmadan önce, hastalara yüksek dozda ışın ve /ya da ilaç tedavisi uygulanır. Kemik iliği naklinden önce uygulanan işlemler nakil sonrası komplikasyonları belirleyici bir etki yapar.

Erken dönemde ortaya çıkan başlıca komplikasyonlar doku reddi, naklin başarısız olması ve enfeksiyonlardır.

• Doku reddi - Doku reddi vericinin lenfositlerinin alıcıda tepki yaratmasıyla ortaya çıkar. Akut evredeki başlıca tepkiler aşağıda sıralanmıştır.
- Deride kızarıklık. Başlangıçta yüzde, ellerde ve ayak tabanlarında ortaya çıkar. Belirginleşerek yayılabilir, soyulma ve ağrıya yol açabilir.
- İshal. Şiddetli olabilir. Kanamalı olabileceği gibi, bağırsak mukozasının doku ölümüyle kopan parçacıklarını içerebilir.
- Hepatit. Karaciğer işlev testleri belirgin biçimde bozuk çıkabilir.

Bazı durumlarda sıvı-elektrolit dengesizliği süreklilik kazanabilir. Bu da özellikle yüzeysel epitel hücreleri ve karaciğeri etkiler. Buna bağlı olarak hastanın derisi kurur, soyulur, nedbe dokusu tipinde renklenme bozuklukları ortaya çıkar. Bu tabloya eklemlerde hareketi bütünüyle engelleyen bozukluklar da eklenebilir. Ayrıca gözün dış zarında (konjunktiva) kuruma ve karaciğer bozuklukları görülebilir. Bu evrede tedavi temel olarak belirtilere yöneliktir.

Yukarıda sayılan komplikasyonlar hastayı çok rahatsız etmekle birlikte geliştirilen tedavi yöntemleri sayesinde ağır durumlara giderek daha az rastlanmaktadır.

• Naklin başarısız olması - Çok ender görülen bir durumdur. Bu hastalarda iyileşme daha yavaş gerçekleşir. Kemik ilikleri daha önceden lenfositleri ya da kötü huylu hücreleri uzaklaştırmak amacıyla monoklonal antikorlar kullanılarak saflaştırılan hastalarda nakil daha geç "tutar". Bu hastalarda akyuvar sayısında azalma evresi daha uzun sürdüğünden mantar enfeksiyonlarının gelişme olasılığı yüksektir. Bazı durumlarda kan grubu uyuşmazlığı bulunan hastalarda da iyileşme güçlüğü görülebilir.

• ileri evrede ortaya çıkan komplikasyonlar - Akciğer enfeksiyonu herhangi bir zamanda ortaya çıkabilirse de, riskin en yüksek olduğu dönem nakilden sonraki ilk 6 aydır. Enfeksiyon etkeninin laboratuar incelemeleriyle saptanması çoğu zaman olanaksızdır. Ama eldeki verilere göre bu etken büyük olasılıkla Pneumocystis cinsi bir asalak ya da virüs, özellikle de sitomegalovirüstür. Bu virüs özellikle ışınımla hasara uğramış akciğer bölgelerine yerleşir. Diğer komplikasyonlar arasında katarakt, hipotiroidizm (tiroit salgısı yetersizliği), sinirsel rahatsızlıklar ve kısırlık sayılabilir. Kısırlık özellikle daha önce bütün vücuduna ışın tedavisi uygulananlarda kalıcı olarak ortaya çıkmaktadır. Yalnızca kemik iliği yetersizliği olan ve ilaç tedavisi gören hastalarda bu tür komplikasyonlara daha az rastlanır. Hastaların küçük bir bölümünde lenfom, lösemi, beyin tümörü ve kalınbağırsak karsinomu gibi ikinci bir tümör gelişimi ortaya çıkar.

Kemik iliği naklinden sonra lösemi ve lenfom oluşması, hastada, nakledilen sağlıklı dokunun kötü huylu bir dönüşüm göstermesine yol açan yatkınlığın bulunduğunu düşündürmektedir.
Yeni Açılımlar
Kemik iliği naklinin diğer tedavi yöntemleriyle karşılaştırıldığında çok daha başarılı sonuçlar verdiği açıktır. Uygulama alanlarının genişletilmesiyle yakın gelecekte daha fazla sayıda kişinin bu tedaviden yararlanacağı sanılmaktadır.

Yukarıda belirtildiği gibi, bütün kan hücrelerinin yapımında azalmaya bağlı kansızlık olgularında kemik iliği nakli büyük bir başarıyla uygulanmaktadır. Özellikle 30 yaşın altında kalan ve daha önce kan nakli uygulanmamış hastalarda (kan nakli, ileride yapılacak kemik iliği naklinde doku reddi olasılığını yükseltici bir etki gösterir) yüksek oranda normal kan yapımının sağlanabildiği görülmektedir. Olguların yaklaşık yüzde 50'si de bu grupta yer almaktadır.

Kemik iliği nakli ayrıca kan hücrelerinde metabolizma bozukluğuna bağlı kan hastalıkları ve Akdeniz kansızlığı gibi bazı doğuştan gelen hastalıklar için önerilmiş ve uygulanmıştır.

Kemik iliği naklinin Hodgkin hastalığı, erbezi kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri gibi kütleli tümörlere uygulanmasıyla iyi sonuçların elde edilmesi beklenmektedir.

Eldeki veriler bu yeni uygulama alanlarındaki basan durumunu sağlıklı biçimde değerlendirmek için yetersiz kalmaktadır. Ama laboratuar koşullarında uygulanan monoklonal antikor tedavisi gibi yeni yöntemlerle yüksek oranda iyileşme sağlanacağı düşünülebilir.

Bunların yanı sıra vericileri gruplandırmanın geliştirilmesi konusundaki gereksinimlere yönelik olarak, uygun verici bankaları oluşturulması planlanmaktadır. Uzmanların bu süreç ve tekniklere olan güveni, uygulamada gösterilecek titizlikle birleşince tedavideki basan oranları artacaktır.

Akraba vericilerden yapılan kemik iliği nakilleri lösemi, bütün kan hücrelerinin yapımında azalmaya bağlı kansızlık, bazı kütleli tümörler ve doğuştan gelen bozukluklarda uygulanmaktadır.

Otolog nakil meme kanseri ya da melanom gibi kütleli tümörü olan hastalarda yüksek doz ilaç tedavisiyle ya da bazı durumlarda tümör hücrelerine yönelik özel antikorlarla birlikte giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır.
Uygulama
Kemik iliği nakli sırasında uyulması gereken ve ayrıntılı biçimde belirlenmiş kurallar vardır. Alıcı önce bağışıklık sistemini baskılayıcı tedaviye alınır. Bunun ardından bütün vücudu ışınlanır.

Amaç bir yandan artık tümör hücrelerinin sayısını daha da azaltmak, öte yandan da ayrı kişiden yapılan nakillerde vericinin kemik iliğinin reddedilmesini engellemektir.

Kemik iliği genellikle vericinin kalçasından, genel anestezi altında alınır ve alıcıya toplardamar yoluyla şırınga edilir. Bu tür nakilde yaklaşık 1 lt kemik iliği alınması uygundur.

Otolog nakillerde ise alınan kan yapıcı hücreler sıvı azot içinde dondurulmuş ortamda bazen uzun süre korunur. Bu sırada artık tümör hücrelerinin yok edilmesi amacıyla özel tedaviler uygulanır.

Nakledilen kemik iliğinde tümör hücrelerinin bulunmaması tümörün yayılmaması için ön koşuldur. Otolog nakil durumunda daha az miktarda (200 -300 cc) kemik iliği alınması yeterli görülmektedir.
Kemik İliği Naklinin Uygulandığı Durumlar
• Akut miyeloit lösemi;
• akut lenfoit lösemi;
• bütün kan hücrelerinin yapımında azalmaya bağlı kansızlık;
• kronik miyeloit lösemi;
• ağır bağışıklık sistemi yetmezlikleri;
• Akdeniz kansızlığı;
• kütleli tümörler (Hodgkin lenfomu, erbezi kanseri, küçük hücreli akciğer kanseri, nöroblastom).
 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler