Sağlık web sayfamıza hoşgeldiniz !!!!

 

Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

 
 
Antibiyotikler
Enfeksiyonlarda hızlı ve etkili tedavi sağlayan antibiyotikler en sık kullanılan ilaçlar arasında yer alır.

Antibiyotikler kemoterapötik olarak adlandırılan ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan geniş kapsamlı ilaç grubunun bir üyesidir. Bu ilaç grubunda antibiyotiklerin yanı sıra Protozoon, asalak ve mantar ilaçları ile sülfonamitler de bulunur. Bu ilaçlar enfeksiyonların tedavisinde kullanılır, bakteri, parazit ve bazı virüslere karşı etki gösterirler.

Kemoterapötik maddeler enfeksiyon etkeni olan mikroorganizmaların yaşamsal süreçlerini etkiler. Bu etki vücuttaki normal biyolojik olayları olabildiğince bozmadan gerçekleşir.
 
 
Özellikleri
Modem antibiyotik tedavisinin başlangıcı, ilk sülfamitin tıbbi uygulamaya girdiği 1936'ya değin iner. Ama 1941'de penisilinin üretilmesiyle mikrobik hastalıkların tedavisinde bir çığırın açıldığı söylenebilir.

Günümüzde kullanılan antibiyotiklerin sınıflandırılması farklı ölçütlere dayandırılabilir: Antibiyotikler etki mekanizmalarına ya da klinik etkilerine göre gruplandırılabilir. Ama bütün antibiyotiklerde bazı temel özellikler vardır:
• Antibiyotik enfeksiyon etkenlerine karşı seçici bir biçimde etki göstermelidir. Bu etki, söz konusu etkenlerin çoğalmasını durdurarak ya da onları yok ederek gerçekleşir.

• Vücutta emildikten sonra antibiyotiğin etkisi organik bileşiklerce engellenmemen ya da azaltılmamalıdır; antibiyotik hızlı etki göstermeli ve antimikrobik özelliklerini yeterince uzun bir süre korumalıdır.

• Tedavi için kullanılan dozlar da zararlı etki göstermemeli ya da böyle etkileri tahammül edilebilir düzeyde olmalıdır.
 
 
Nasıl Kullanılır ?
Sayılan özellikler ve bütün diğer ilaçlarda var olan ortak özellikler antibiyotik seçiminde özel bir önem taşır. Antibiyotiklerin gelişigüzel kullanımı yanlıştır.

Antibiyotikler virüslerin etken olduğu üst solunum yolu enfeksiyonlarında, kızamık, suçiçeği, kabakulak gibi virüs hastalıklarında yararlı değildir. Antibiyotik kullanımına karar verildiğinde en seçici, en etkili ve en az toksik olan ilaç seçilmelidir.

Antibiyotik seçiminde en kesin ve güvenli yol bakteriyolojik kültüre başvurmaktır. Kültür enfeksiyona yol açan etkenin belirlenmesini ve etkili ilacın seçilmesini sağlar. Enfeksiyonun ağırlığı ve acil tedavi zorunluluğu gibi nedenlerle bunun olanaklı olmadığı durumlarda, hekim kendi deneyimlerinden yararlanarak ilacı doğru bir biçimde seçmelidir.
Kullanımını Sınırlamak Ne Zaman İyidir ?
• Yaşamın ilk aylarında ve yaşlılıkta böbrek işlevi yeterli olmayabilir. Bu nedenle ilacın özellikle böbrek yoluyla atıldığı durumlarda doz düşük tutulmalıdır. Küçük çocuklarda ve yaşlılarda karaciğer metabolizması da yavaş olduğundan özellikle dikkatli davranılmalıdır.

• Enfeksiyonun yanı sıra başka hastalıklar da varsa, bu durum dikkatle değerlendirilmelidir. Örneğin şeker hastalarında kas içi ya da derialtı enjeksiyon yoluyla verilen penisilin G'nin ve ağız yolundan alınan sülfamitlerin emilimi daha azdır.

• Antibiyotik tedavisi olası toksik etkilerin ve alerjik reaksiyonların dışında, sonuçları çok tehlikeli olabilecek bir soruna yol açabilir: Tedavi edilmekte olan enfeksiyona ikinci bir enfeksiyonun (süper enfeksiyon) eklenmesi. Bu ikinci enfeksiyon, mikrop öldürücü ilaçlarla yok edilmesi genellikle güç olan mikroorganizmalarla oluşur. Gelişen süper enfeksiyonun zaman kaybetmeden tanınması ve tedavi önlemlerinin alınması gerekir. Ayrıca hekim denetimi olmaksızın bilinçsizce antibiyotik kullanımının da böyle ağır sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır.
Kaçınılması Gereken Hatalar
• Uygun olmayan doz ve uygun olmayan tedavi süresi. Antimikrobik tedavide en sık yapılan hatalardır. Ayrıca söz konusu ilaçlar virüs enfeksiyonlarının tedavisinde, bazen de yalnızca ateş düşürme amacıyla sorumsuzca kullanılmaktadır. Bir antibiyotiğin aşırı dozu her zaman toksik kabul edilebilir. Ama ağır sistemik enfeksiyonlarda seçilen ilacın emilim, dağılım, dönüşüm ve atılımını etkileyen bütün etmenleri göz önüne alarak tam doz, yani hafif enfeksiyonlara göre daha yüksek doz verilir. Enfeksiyonun yinelemesini önlemek için uygun dozla tedaviye yeterli bir süre devam edilmelidir.

• Başka ilaçlarla etkileşim. Antibiyotiklerin başka ilaçlarla genellikle pek çok ve karmaşık etkileşimleri vardır. En yüksek tedavi etkisini en az yan etkiyle elde etmek için bu durumu göz önüne almak gerekir.
Uyulması Gereken Kurallar
Antibiyotik tedavisinde uyulması gereken bazı kurallar vardır.
a) Öncelikle hastalık durumunun, kullanılacak antibiyotikten etkilenen bir mikroorganizmaya bağlı olup olmadığı saptanmalıdır. Sözgelimi virüslerin neden olduğu üst solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik kullanmanın yararı yoktur.

b) Enfeksiyonun antibiyotiklerden etkilenen bir mikroorganizmaya bağlı olduğu belirlenince, hangi mikrobun enfeksiyona neden olduğu ve bu mikroorganizmaya karşı hangi antibiyotiğin seçileceği belirlenmelidir. Ama antimikrobik tedaviye başlamadan önce, seçilen tedaviyi doğrulamak ya da değiştirmek için uygun bakteriyolojik incelemeler mutlaka yapılmalıdır. Bu amaçla balgam, ağız-yutak salgıları ve idrar örnekleri alınmalıdır.

c) Antibiyotik tedavisinde uygun ilacın, dozun ve sürenin seçimi hekime bırakılmalıdır. Bu önlemler uygun olmayan tedavilerden uzak kalmayı sağlayacak, aynı zamanda mikroorganizmalarda bu ilaçlara karşı direnç gelişmesini önleyecektir. Direnç gelişimi önemli bir konudur. Çünkü direnç ortaya çıktığında, antibiyotikler ağır enfeksiyon durumlarında etkisiz kalır.
Antibiyotik Tedavisinin Temel İlkeleri
1. Antibiyotik tedavisinin gerekçesinin saptanması.
a) Bakteri öldürücü ilaçlarla tedavi edilebilecek bir enfeksiyon hastalığının bulunması.
b) Koruyucu amaçla kullanılacaksa, bu durumda antibiyotiğin önceden kullanılmasının yararlı olduğunun saptanması.

2. Enfeksiyon etkeni olabilecek mikroorganizma ile ilgili yeterli bilginin olması.
3. Seçilen antibiyotik ile ilgili yeterli bilginin bulunması.
4. Tedavinin yeterliliğinin ve başarısının izlenmesi.
5. Başarısız sonuç alındığında bunun nedenlerinin değerlendirilmesi.
 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler