Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

Uyuşturucular
 
 
 
 
Uyuşturucu terimi birbirinden çok farklı etkileri olan çok sayıda bileşimi kapsar. İnsan bedeni üzerindeki etkilerine göre, bunlar dört gruba ayrılabilir. Birinci gruba esrar gibi kenevir ürünleri girer. 'Tsychedelice/halusinojenik" (kuruntulu düşlere yol açan) uyuşturucular ikinci grubu oluşturur. Bunların en ünlüsü LSD'dir. Bu iki gruptaki bileşimlerin kullanılması genellikle alışkanlığa yol açmaz. Üçüncü bir grup da uyarıcılardır. Tehlikeli olan kuvvet hapları ve yaygın bir biçimde kullanılan kafein bu grupta yer alır. Sonuncu grubu afyon ve barbiturik asit türevleri gibi uyuşturucular oluşturur. Bunların yarattığı akli etkilerin sınıflandırılması çok daha zordur.
 
 
Uyuşturucu maddeler ve bunların kullanımına ilişkin birçok yanlış kanı vardır. Çoğu insan "uyuşturucu madde" sözcüğünü hemen akli ve fiziksel bozukluk ve suçluluk ile ilişkilendirir. Oysa uyuşturucu madde terimi birbirinden çok farklı etkileri olan çok sayıda bileşimi kapsar. Afyon ve eroinin yanı sıra uyku hapları, çay ve kahveyi de içerir.

Hafif ve sert uyuşturucu maddeler arasında kaba bir ayırım yapılabilir. Hafif uyuşturucular, kenevir ürünleri gibi genellikle fiziksel bağımlılık yaratmayan, alışkanlık yapmayan uyuşturuculardır. Oysa sert uyuşturucular alışkanlık yaratırlar. Tüm uyuşturucu maddeleri yalnızca narkotik madde başlığı altında toplamak da yanlıştır. Bu terim afyonlu uyuşturucular, uyku ilaçları ve yatıştırıcı ilaçlar gibi maddeleri kapsar. Bu maddelerin (bilinçlilik ve tepki hızı dahil olmak üzere) beyin işlevleri üzerinde sersemletici bir etkisi vardır.
Kenevir Ürünleri

Marihuana ve esrar kenevir bitkisinden (cannabis sativa) elde edilir. Esrar dişi organı olan bitkinin çiçek açan başakçıklarını kaplayan reçinedir ve ekinden sonra tabakalar halinde sıkıştırılır. Elde edilen sıvı haşiş yağıdır ve esrara asıl gücünü veren unsurlardan büyük miktarda içerir.

Marihuana, çiçeklenen başakçıkların ve yaprakların kurutulmasından elde edilir. Genellikle elde sarılmış sigara biçiminde tütün ile birlikte içilen her iki ürünün de kullanımı yaygındır. Esrar aynı zamanda yiyecek ve içeceklerde de kullanılır.

 

Esrar ürünleri etkisini içildiği anda gösterir. Yiyecek ya da içeceğe karıştırılması halinde ise etkisi bir saat sonra belirir. Kenevir ürünlerini kullanmanın sonuçları kullanan kişiye, miktar ve türüne göre büyük farklılıklar gösterir. Genellikle ilk belirtiler kişinin kendi üzerine koyduğu kısıtlamaların azalması ve neşenin artmasıdır. Bazen bu o denli artar ki kişi hemen her şeye gülmeye başlar (gülme krizi). Düşünce gittikçe daha bağlantısız ve düzensiz olur. Söz konusu kişi diğer kişileri ve nesneleri çok daha canlı ve sıcak bir biçimde algılar ve benimser. Büyük miktarlarda alınması halinde kişi kesilmiş gibi donup kalır. Çok büyük miktarlarda alınması ya da kullanan kişinin aşırı hassas olması halinde, LSD' nin yarattığı etkilere benzer 'psychedelic" bir durum ortaya çıkabilir. Cannabis bitkisi insanın iştahını cinsel isteklerini de uyarır.

Kullanan kişinin dikkati tek bir nesne üstünde yoğunlaştığı için algılama duygusu artar, ancak aynı zamanda da daralır. Genel olarak bunları kullanan kişi her türlü uyarıya karşı daha hassas hale gelir. Daha geniş bir algılama duygusu da yaratır. Kısıtlamaların ortadan kalkması ve kişisel eleştirinin azalması kişinin keyifli bir duruma girmesine "uçma" sına, neden olur. "Uçmak" terimi uyuşturucu maddelerin diğer etkilerini anlatmak için de kullanılır.

"Psychedelic" Uyuşturucular

LSD (liserjik asit dietilamid) en ünlü psychedelic uyuşturucudur. Akli (psişik) ve fiziksel bağımlılığın ender olmasına karşın, bu uyuşturucuların kullanımı bazen uzun dönemli akli ve fiziksel bozukluk yaratabilir. LSD' nin hazırlanması oldukça kolaydır ve çok küçük miktarlarda (50-100 mikrogram) alınması halinde bile etkisini gösterir. LSD kesme şeker ya da sigara kağıdı üzerine damlatılmış bir biçimde yani eritilmiş olarak satılır ve kullanılır.

LSD gibi bileşimleri kullanmanın yarattığı duruma "yolculuk" denir: kavrama (fark etme) duygusunun artması ve algılamanın sürekli düşmesi. LSD ağızdan alınırsa, etkileri 10 dakika ile bir saat arasında değişen bir süre sonunda duyulmaya başlanır. Süreç dalgalar halinde devam eder. En önemli etkisi gerçeklikten uzaklaşmaktır: bir bütün olarak çevreye ve ilgili kişinin kendi bedenine ilişkin gerçek dışı (düşsel) duygular. İnsan zamanın durduğu ya da artık var olmadığı duygusuna kapılır. Söz konusu kişi, çevresinde olanlardan kolaylıkla uzaklaşabilir ve kendi deneylerine dalıp gider. Algılaması da değişir: görünen nesneler çarpıktır ya da hareket etmektedirler. Renkler daha sıcaklaşır. Bazen duygular birbirini etkiler, örneğin bir nesnenin renkleri dinlenen bir müziğin etkisiyle değişebilir. "Yolculuk" sırasında, ilgili kişi kendini çok canlı hissedebilir ve çok net düşünebilir. Bir sonsuzluk duygusu ve evren ile bütünleşme duygusuna kapılır. Ancak bazen bastırılmış duyguların yüzeye çıktığı ürkütücü bir açıklık kişiye hakim olur ve korku ve umutsuzluk duyguları belirir. Bundan da kötüsü, kuruntuların ve düşlerin belirdiği kabus (karabasan) benzeri durumların yaşanmasıdır.

Diğer "Psychedelic" Uyuşturucular

Teksas ve Meksika'da yetişen peyote kaktüsünden elde edilen meskalin ve Meksika zehirli mantarının (psilocybe mexicana) özünden elde edilen psilobisin bu grupta yer alır. STP sentetik, renksiz ve hareketli bir mayiden (amfetamin) türetilen bir bileşimdir ve LSD benzeri çok güçlü ve uzun süren bir etkisi vardır. DMT (dimethyl tryptamine) kısa süreli bir etkisi olan, sentetik olarak hazırlanan bir bileşimdir.

 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler