Sağlık web sayfamıza hoşgeldiniz !!!!

 

Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

Sağlığımız
 
 
 
 
Kalbin İç Yapısı
 
BİR KESİTİN GÖRÜNÜMÜ
Uzunlamasına bir kesit, kalbin 4 boşluktan oluştuğunu gösterir. Bunlardan sağ kulakçık ve sağ karıncık sağ kalbi, sol kulakçık ve sol karıncık sol kalbi oluştururlar. Her kulakçık kendi karıncığı ile kulakçık-karıncık arası bir delikle ilişki kurar. Sağ ve sol kalpler arasında ilişki yoktur.

Bu boşlukların çeperlerinin kalınlıkları değişiktir: Kulakçıklarda ince, karıncıklarda, özellikle sol karıncıkta, oldukça kalındırlar.

Karıncıklar

Sağ ve sol karıncığın bazı ortak özellikleri vardır. Bir üçgen piramit biçimindedirler. İç çeperlerinde kas çıkıntıları vardır. Bu çıkıntılar 3 sınıfa ayrılırlar:
- 1. sınıftan kas çıkıntıları kalbin sütunlarıdır; bir koni biçimindedirler ve tepelerinden kulakçıklar-karıncıklar arası deliklerdeki kapaklara uzanan kirişsi uzantılar (kiriş telleri) doğar. Bu uzantılar da direnç ve büyüklüklerine göre kendi aralarında 3 sınıfa ayrılırlar: 1. sınıftan olanlar en kalınları, 3. sınıftan olanlar en inceleridir;
- 2. sınıftan kas çıkıntıları, daha basıktırlar ve her iki uçları ile karıncık iç çeperine tutunurlar.
- 3. sınıftan kas çıkıntıları iç çeper üstündeki yalın kabartılardır.

Karıncık boşluklarından her birinin 2 deliği vardır. Kan karıncık içine kulakçıklar-karıncıklar arası deliklerden (ikili kapak deliğinden ya da üçlü kapak deliğinden) girer, sonra aort deliği (sol kalpte) ya da akciğer atardamarı deliği (sağ kalpte) aracılığıyla atılır. Kan akımı kapaklardan yalnızca bir yönde geçebilir.
 
 
Görüldüğü gibi sol karıncıkta iki delik vardır: Aort deliği; sol karıncık-kulakçık arası delik ya da ikili kapak (mitral) deliği. Aort deliği yuvarlaktır, çevresi, 65-70 mm'dir. Gevşeme döneminde yarımay biçimi 3 aort ka-pakçığıyla kapanır. İkili kapak (mitral) deliği halka biçimindedir; çevresi kadında 90 mm, erkekte 110 mm'dir. Biri büyük, öteki küçük iki kapakçıktan oluşan ikili kapakla (mitral) kapanır.

Sağ karıncıkta akciğer atardamarı deliği ile sağ kulakçık-karıncık arası delik ya da üçlü kapak (triküspid) deliği bulunur. Akciğer atardamarı deliği yuvarlaktır, çevresi 65-70 mm'dir. Gevşeme döneminde yarımay biçimi 3 atardamar kapakçığıyla kapanır.

Üçlü kapak (triküspid) deliği aşağı yukarı yuvarlaktır; çevresi kadında 105 mm, erkekte 120 mm'dir. Üçgen biçimi 3 kapakçıktan oluşan üçlü kapakla (triküspid) kapanır.

Kulakçıklar

Kulakçıklar karıncıkların arkasında yer alırlar; daha küçük ve küp biçimindedirler. Çeperleri ince ve pürüzsüzdür ve yalnızca 2. ve 3. sınıftan birkaç kas çıkıntısı kapsarlar.

Sağ kulakçığın çeperlerinde çeşitli kabarıklıklar ve girintiler vardır; bunlar arasında en çok akılda tutulması gereken, oval çukurdur (fossa ovalis). Bu oluşum, iç çeperin üstünde yer alan bir çıkmazla sonlanan bir girintidir. Dölütte kulakçıklar burada, Botal deliği denen bir delik aracılığıyla ilişkili durumdadırlar. Normalde, doğumda bu delik kapanır. Bazen anormal olarak az ya da çok önemli bir kulakçıklar arası kan geçişi var olabilir. Sağ kulakçıkta birçok delik vardır:
- üst çeperi düzeyinde üst ana toplardamar deliği;
- alt çeperi düzeyinde alt ana toplardamar deliği ve bu deliğin yanında kalp toplardamarları sinüs deliği;
- ön çeperi kaplayan sağ kulakçık-karıncık arası delik.

Sol kulakçığın çeperlerinde, oval çukurun bulunduğu bölge (iç çeperde) dışında pek az çıkıntı vardır. Sol kulakçığın arka çeperinde 4 akciğer toplardamarının ağızları, ön çeperinde de sol kulakçık-karıncık arası delik yer alır.

KALBİN YAPISI

Kalp temelde kalp kası (miyokard) denen çok kalın bir kas gömleğinden oluşur. Bu oluşumun iç yüzü kalp içzarı (endokard) denen ince parlak ve kendisine yapışık bir zarla döşenmiştir. Ayrıca kalp, kalp dışzarı (perikard) denen bir kılıfla çevrelenmiştir. Kalp kasını oluşturan çizgili kas lifleri, öteki çizgili kaslardan farklıdır. Bu liflerin tümü, karıncıkların tabanında bulunan ve kalbin çatısını oluşturan lifsi bir oluşumdan başlarlar.

Bununla birlikte kalp kası içinde düğüm biçiminde (bu nedenle bunlara düğümsü doku denir) özel kas dokusu bölgeleri vardır; bu düğümler iki ana dala bölünen bir demetle devam eder. Daha sonra bu iki ana dalın çatallaşması ile oluşan daha küçük dallar, karıncık çeperi içinde yollarını sürdürürler. Düğümsü dokunun hücreleri iğ biçiminde kas hücreleridir ve «ritmik» olarak kasılma özelliği taşırlar. Bu bütünün görevi, kalp kasının tüm olarak kasılmasını sağlamaktır. İletim yollarını oluşturan düğümsü doku, ancak peş peşe diziler halinde yapılan dokubilim kesitleriyle iyice görülebilir. Bu iletim yollan, Keith ve Flack düğümü, kulakçıklar arası bölmede bulunan Aschoff-Tawara düğümü ve karıncıklar arası bölme içinde his demetinden oluşur.

His demeti başlangıcından biraz sonra sağ ve sol dallara bölünür. Bu iki dal da, kas çıkıntılarının tabanlarına doğru çok sayıda kalp içzarı altı dallanmaya bölünerek, Purkinje liflerini oluştururlar.
 
Anahtar kelimeler: Kalbin iç yapısı, kalp karıncıkları, kalp kulakçıkları, sağ kulakçık, sağ karıncık, sol kulakçık, sol karıncık, aort, aort deliği, kalbin yapısı, kalp kası, perikard, kulakçık, karıncık
 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler