Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

Sırt
 
 
 
 
Sırt gövdenin taşıyıcı kısmını oluşturur. Sırtın orta bölümü göğüs kuşağı ve havsala (pelvis) kuşağına bağlanan omurgadan oluşur. Kol ve bacaklar ile göğüs kuşağı ve havsala kuşağı arasındaki bağlantı kaslar, eklemler ve kirişler aracılığıyla gerçekleşir. Sırtta kol, bacak ve gövdenin hareket yeteneğini arttıran güçlü kaslar vardır. Baş ile sırt arasındaki bağlantı boyun ile sağlanır. Omurilik omurganın içindedir. Merkez sinir sisteminin en önemli kısmını oluşturan omurilik beyne ulaşır. Omuriliğe giden ve omurilikten çıkan sayılamayacak kadar çok sinir vardır.
 
 
Sırt, omurga ve güçlü sırt kas demetlerinden oluşur. Havsala (pelvis) kuşağı omurgaya oldukça sağlam bir biçimde tutunmuş olmasına karşın, aynı durum göğüs kuşağı için geçerli değildir. Havsala kuşağı ve göğüs kuşağı kol ve bacaklar ile sırt arasındaki bağlantıyı sağlar. İnsan dik durumda yürüdüğü için, dört ayaküstünde yürüyen omurgalı hayvanlardan oldukça farklı olan kalça, omuz ve omurganın oluşturduğu eşsiz bir yapısı vardır. Baş, kollar ve gövdenin tüm ağırlığı sırtın alt kısmından kalça ve bacaklara aktarılır. Bel ve sırtta duyulan rahatsızlıkların çoğu belki de bu yapısal nitelikten kaynaklanmaktadır.
Omurga

Omurga, omurgalı hayvanlarda görülen bir özelliktir. Omurga omurlardan oluşur. Bunlar omur cismi ile bir sinir kavsinin bulunduğu kemiklerdir. Omur cismi her zaman karna yönelik, sinir kavsi ise sırta yöneliktir. Omur cismi ile sinir kavsi arasında bulunan aralığa omur deliği denir. Omurgada değişik omurlar birbiri üstüne dizilmiştir. Bunlar sinir kavislerinin uzantıları arasında bulunan küçük eklemler ile birbirlerine bağlanır. Omur delikleri omuriliği içeren omurga kanalını oluştururlar.

Birbirini izleyen her iki omurun arasında yumuşak ve esnek nitelikteki omurlar arası bir eklem diski yer alır. Disk lifli bir kıkırdaktan oluşan sert bir dış tabaka ile su emebilen ve dolayısıyla şişebilen daha yumuşak bir özden meydana gelir. Küçük eklemler ile omurlar arası disklerin birleşimi sonucu esnek olmakla birlikte güçlü bir omurga ortaya çıkar. Omurga tam dik değil "S" biçimindedir. Bu nedenle çarpma ya da sarsıntı sonucu eklem diskleri sıkışmayıp doğal bir biçimde kıvrılarak kasların darbeyi emebilmelerine yardımcı olurlar. Ancak omurlar arası eklem diskleri beden ağırlığıyla yavaş yavaş sıkışır. Sabahları, günün geç saatlerinde daha uzun boylu görünmemizin nedeni yatarken bu sıkışma olayının azalmasıdır. Beş çeşit omur vardır. İnsanlarda, sağrı kemiği birbirine kaynaşmış beş sağrı omurundan oluşmuştur. Kuyruk sokumu kemiği ise birbiri ile kaynaşmış dört kuyruk sokumu omurundan oluşur. Beş omurdan oluşan bel kısmının oldukça kütlesel bir yapısı vardır. Bazı insanlarda fazladan (altıncı) bir omuru bulunur. Bu durumda sağrı omurlarından biri bel omuruna dönüşmüştür. Bazı insanlarda ise yalnızca dört sağrı omuru bulunur. Bu durumda bel omurlarının sonuncusu olan beşinci omur sağrı kemiği ile birleşmiştir.

 

On iki göğüs omuru küçük eklemler ile kaburgalara bağlanır. İlk iki boyun omuru diğer beş omurdan değişik bir yapıya sahiptir. Atlas ve eksen kemiği adlarını alan bu iki omur son derece hareket yeteneği olan bir eklem oluşturur. Başı taşıyan bu eklem başa sallanma, öne ve geriye eğilme ve arkaya dönme özelliklerini kazandırır. Havsala kuşağında yer alan kalça kemikleri sağrı kalça kemiği (sakro ilyak) eklemi ile sağrı kemiğine ve kalça eklemi ile bacaklara bağlanır.

Bedenin genel hareketlerini, yürümeyi ve eğilmeyi sağlayan kaslardan çoğu büyük kalça kemiklerine bağlıdır. Göğüs kuşağı ile omurga arasında doğrudan doğruya bir bağlantı yoktur. Köprücük kemiği göğüs kemiğine derin olmayan bir eklem ile bağlanırken, göğüs kemiği de omurga tarafından kaburgalar aracılığıyla desteklenmektedir. Köprücük kemiğinin diğer ucu bir bağ ile kürek kemiğine bağlanır ve kol ile birlikte omuz eklemini oluşturur. Omuz eklemi herhangi bir bağ olmaksızın göğsün arkasında yer alır.

Kürek kemiğinin geniş yüzeyine bağlanan güçlü omuz kasları göğüs kemerine büyük ölçüde hareket yeteneği sağlarlar. Omuz kasları göğüs ve omurgaya doğru yayılırlar. Sinir kavisleri geriye doğru uzanan kemikli çıkıntılar ve enine iki çıkıntıdan oluşurlar. Bu enine çıkıntılar kasların omurgaya bağlandıktan yerleri genişletirler.

Diğer Organlar

Sırt kasları çok sayıda kan damarı, lenf damarı ve sinir demetlerini çevreler. Sırttaki en önemli, ancak sırtın taşıma işlevi ile herhangi bir ilgisi olmayan organ omuriliktir. Omurilik, omurga kanalını omurga içinde boydan boya geçtiği için duyarlı dokusu korunmuş olur. Omurganın sinirleri her omur çifti arasından yayılır. Sinirler sinirsel dürtüleri bedeninin çeşitli organlarına iletirler. Omurlar kaydığı zaman, omurganın bazı bölümleri sıkışabilir ya da zedelenebilir. Zedelenen alanın altında bulunan omur sinirlerine giden veya bu omur sinirlerinden gelen tüm dürtüler kesintiye uğrar. Bu durum kasların felç olmasına ve bu sinirler tarafından beslenen bölgelerin duyarlılıklarını yitirmelerine neden olur.

Sırt Rahatsızlıkları

Sırtta en sık rastlanan rahatsızlıkların başında sırtın alt kısmında duyulan ağrılar gelir. Bu ağrılar omurga, omurgayı çevreleyen kaslar ve sinir demetleri ya da böbrek gibi bu bölümde yer alan karın organlarından kaynaklanabilir. Genellikle bu ağrılar için belirli bir fiziksel neden bulmak olanaksızdır. Ağrının nedeni enfeksiyon ya da iltihaplanma gibi ciddi bir neden olmayabilir. Birçok insan ruhsal sorunlarını ifade etmenin bir aracı olarak sırt rahatsızlıklarından söz ederler. Bu ağrılar aşağı sırt kaslarının geriliminin kramp şiddetinde artması gibi daha karmaşık sorunlara neden olabilirler. Bu sorunlar ise başlangıçtaki ağrıyı daha da yoğunlaştırır ve kendileri bir rahatsızlık kaynağı haline gelirler. Bu gibi durumlarda fizyoterapi etkili bir tedavi yöntemidir. Sırt rahatsızlıklarının büyük bir çoğunluğu omurlar arası eklem disklerinin durumuna bağlıdır. Disk rahatsızlıklarında diskin yumuşak iç tabakası gerekli miktarda su emmediği için esnekliğini yitirir, disk incelir ve omurlar arasındaki eklemler aşınabilir (spondilartrit). Sırtta hissedilen lumbago da ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bu kez diskler tarafından aşırı ölçüde su miktarı emilmiştir. Şişen disk, çevresindeki bağ dokusu tabakasına baskı yapar.

Sırtta lumbagonun sık sık olması disk fıtığı başlangıcının belirtisi olabilir. Çekirdekteki aşırı baskı ya da dış tabakanın zayıflaması merkezi çekirdeğin dış tabakadan dışarı doğru bir fıtık oluşturmasına ve bitişik sinirlere baskı yapmasına neden olabilir.

Genellikle, omuriliğe arkadan giren bir duysal sinir ağrının, etkisi altında bulunan tüm alana yayılmasına yol açar. En çok etkilenen sinirlerin başında bacak kaslarını ve derisini besleyen kalça siniri (siyatik siniri) gelir.

Bu sinir kasıldığı zaman, ağrı sırttan başlayarak bacağın arka kısmına doğru yayılır (siyatik ağrısı). Etki altındaki alana baskı yapıldığı zaman ve öksürme ya da hapşırma sırasında ağrı artar. Ciddi durumlarda bacağın tüm duyarlılığı kaybolabilir ya da bacak kasları gücünü yitirerek uyuşur, hatta felç bile olabilir. Siyatik ağrısına yalnız fıtık değil, artrit (bel omurunun aşınması) da neden olabilir. Ağrılar ve sızılar genellikle dinlenmeye ve fizyoterapiye çok çabuk cevap verirler. Disk fıtığı ile yakından ilişkili olan bir durum da disk kaymasıdır. Disk kaymasında yalnızca diskin dış tabakası dışarı fırlar. Fıtığın teşhisinde en kesin sonuç veren yöntem röntgendir. Röntgende omurilik zarları arasındaki alan kontrast sıvılar kullanılarak belirginleştirilir (miyelografi). Kontrast sıvı, özel bir iğne ile bel kısmından verilir. Omurganın duruşundaki biçim bozuklukları da sırt rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu durumda omurganın taşıma gücü azalır ve aşırı yüklenme nedeniyle yorgunluk ve ağrı duyulabilir. Yanlış oturma ve durma alışkanlıkları bu rahatsızlıklara neden olabilir. Ancak bunlar yaşlılık ve yıpranma ya da raşitizm gibi bazı hastalıkların da bir belirtisi olabilir. Kambur sırt (kifoz), lordoz (omurganın arkaya bükülmesi) ve skolyoz (yana doğru bükülmesi) arasında ayırım yapmak gerekir. Fizyoterapi, duruşun düzeltilmesi ve düz yerde yatarak yeterince dinlenme gibi yöntemler, bu gibi durumlarda genellikle yararlıdır. Bazen destekleyici bir korse de rahatlama sağlayabilir. Sırtta duyulan rahatsızlıklar bazen bacak uzunluklarındaki farklılıklardan kaynaklanabilir. Bu durumda yüksek tabanlı bir ayakkabı ile denge sağlanabilir.

 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler