Sağlık web sayfamıza hoşgeldiniz !!!!

 

Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

 
 
Transaminazlar
Serumdaki transaminaz etkinliklerinin ölçülmesi birçok organın durumunu belirlemek için çok yararlı bir laboratuar yöntemidir.
 
 
Transaminaz adlı enzimler başlıca kas ve karaciğer hücrelerinde, daha az miktarda öteki organlarda da bulunur. Dokularda çok sayıda biyokimyasal olaya katılan bu enzimler klinik ve laboratuarda tanı koymakta önem taşırlar. Karaciğer ya da kas hücresi herhangi bir nedenle canlılığını yitiriyorsa içindeki transaminazlar ve öteki enzimler kana sızar, bu maddelerin kandaki yoğunluğu artar. Hücrenin içeriğinin kana boşalması için hücrenin ölmesi gerekmez. Hücre zarının geçirgenliğini bozan rahatsızlıklar da bu duruma yol açabilir. Normal olarak karaciğer ya da kas hücresinin içinde bulunan transaminazların kanda saptanması, söz konusu organın anatomik ya da işlevsel bütünlüğünü etkileyen bir hastalığı düşündürür.

Hücre ölümünde (nekroz) kan transaminazları etkinliği belirgin olarak artar, buna karşılık hücreyi herhangi bir derecede etkileyen hastalıklarda bu artış daha azdır.
Transaminaz Nedir ?
Transaminazlar, sitoplazma ve mitokondrilerde bulunan hücre enzimleridir. Görevleri, bir amin grubunun aminoasitten ketoasite taşınmasını ya da tersini sağlamaktır. Serumda etkilediği madde ve bulundukları yer açısından birbirinden farklı iki transaminaz vardır: Aspartat aminotransferaz (AST) (eski adı SGOT ya da serum glütamik oksalasetik transaminaz) ve alanin aminotransferaz (ALT) (eski adı SGPT ya da serum glütamik pirüvik asit transaminaz).

AST (SGOT) özellikle kas ve kalp kası hücrelerinde, daha az miktarda da böbrek, beyin, pankreas, akciğer, dalak hücrelerinde ve alyuvarlarda bulunur.
 
 
Buna karşılık ALT (SGPT) öncelikle karaciğerde, daha az olarak da kalpte ve kaslarda bulunur.

Serumdaki ALT (SGPT) değerinin yükselmesi karaciğer hastalığını, AST (SGOT) enziminin yükselmesi ise kalp kası ya da kas hastalığını düşündürür.
İnceleme
Serumdaki transaminaz etkinliğinin ölçülmesi için kanı alınacak hasta aç olmalıdır. Böylece vücudun karaciğere zararlı etkisi olan maddelerden etkilenmesi önlenir. Serumdaki transaminazların değeri genellikle Uluslararası Ünite (IU) olarak belirtilir; bir IU, bir dakikada bir mol maddeyi dönüştüren enzim miktarıdır.

Transaminazların belirlenmesi, hekimin karaciğerin durumunu değerlendirmesini ya da miyokart enfarktüsünde bilgilenmesini sağlar.
Normal Değerler
Serumdaki normal AST (SGOT) değeri 35 IU/lt'nin altında, normal ALT (SGPT) değeri de 40 IU/lt'nin altındadır.
Anormal Değerler
Serumdaki transaminazlar yalnızca karaciğer hastalığında değil, miyokart enfarktüsü ve kas hastalıklarında da artabilir. Hepatit gibi karaciğer hastalıklarında ALT (SGPT) ve AST (SGOT) birlikte yükselirken, kronik karaciğer yetmezliğinde AST (SGOT) (mitokondriden katılımla) artışı ön plandadır. Miyokart enfarktüsünde fazla artış olmayabilir; buna karşılık, karaciğer hastalıklarında artış daha yüksek değerlere ulaşabilir.
Artış
Transaminazlardaki artış genellikle kalp ve karaciğere bağlıdır. Transaminaz düzeyleri bu iki organın durumunun değerlendirilmesini sağlarsa da, hücrelerin parçalanarak içerdikleri enzimleri kana boşalttıktan bütün hastalıklarda AST (SGOT) düzeyinin yükseldiği unutulmamalıdır. Bu hastalıklardan bazıları miyozit (kas iltihabı), kas distrofisi, travma, kas hematomları (kan oturması), delirium tremens (titremeli delirium-alkol deliriumu), cerrahi girişimler, sistemik eritemli (kızartılı) lupus, damar iltihapları, hemolitik (alyuvar yıkımına bağlı) kansızlık, lösemi (kan kanseri), beyin enfarktüsü ve pankreatittir (pankreas iltihabı).
Transaminazlar ve Kalp Kası
Miyokart enfarktüsünde belirtiler ortaya çıktıktan 11-12 saat sonra serumdaki AST (SGOT) düzeyi yükselir; 24-40. saatlerde bu değer doruğa ulaşır, dördüncü günde ise normale döner. Miyokart enfarktüsünde AST (SGOT) düzeyi normalin 10-20 katına çıkabilir; buna karşılık ALT (SGPT) artışı çok azdır.

Virüs kökenli ya da romatizmadan kaynaklanan miyokarditler (kalp kası iltihabı), perikardit (kalp dış zarı iltihabı), kalp yetmezliği ve aritmiler (kalp atımlarında düzensizlik) gibi öteki kalp hastalıklarında oluşan AST (SGOT) artışı çok daha önemsizdir. SGOT değeri anjina pektoriste değişmez.
Transaminazlar ve Karaciğer
Hemen bütün karaciğer hastalıklarında kandaki transaminazlar, özellikle de ALT (SGPT) artar. ALT (SGPT) artışı A ve B hepatitlerinde normal değerlerin 20-100 katma, bulaşıcı mononükleoz ya da sitomegalovirüs hepatitlerinde 3-5 katına, Amanita phalloides adlı mantarla zehirlenmelerde 100-200 katına, izoniyazit, rifampisin ve alfametildopa gibi ilaçların yol açtığı karaciğer bozukluklarında 10-20 katına çıkar.

Alkole bağlı akut karaciğer hastalığı, kronik hepatit, sarılığa yol açan safra yolu tıkanması, siroz, karaciğer tümörleri, kalp yetmezliği ve karaciğerin doğuştan gelen hastalıklarında da transaminaz değerleri normalin 3-10 katına ulaşır. Bu durumlarda transaminazlarda artışa yol açan bozukluğun hangi organda olduğunu saptamak daha zordur.

Sonuca ulaşmak için belirli bir organdaki bozukluğu gösteren enzimlerin kandaki etkinliğini ölçmek gerekir. Örneğin, kalp kası ve öteki kas hücrelerindeki kreatin fosfokinaz enzimi karaciğer hücrelerinde bulunmaz. Transaminazlardaki yükselmeyle birlikte kreatin fosfokinaz da artarsa bozukluğun kas dokusundan kaynaklandığı söylenebilir.

Gammaglütamil transferaz (GGT) enzimi de karaciğere özgü bozukluklarda artar. Karaciğerdeki küçük değişimler bile bu enzimin artışına yol açar. GGT'nin transaminazlarla birlikte yükselmesi karaciğerde bir bozukluk olduğunu düşündürür.
Transaminazların Artmasına Yol Açan Nedenler
Kalp kası hastalıkları:
Enfarktüs, miyokardit (kalp kası iltihabı), perikardit (kalp dış zarı iltihabı), kalp yetmezliği, aritmi (kalp atımlarında düzensizlik), cerrahi girişimler.

Karaciğer hastalıkları:
Virüs hepatiti, tıkanma sarılığı, bulaşıcı mononükleoz ve sitomegalovirüs hepatiti, Amanita phalloides zehirlenmesi, ilaçlar ve alkole bağlı karaciğer hastalığı, siroz, karaciğer tümörleri, doğuştan gelen bazı hastalıklar.

Kas hastalıkları:
Miyozit (kas iltihabı), kas distrofisi, travma, cerrahi girişim, kaslar arasındaki hematomlar (kan oturması).

Bütün vücudu etkileyen hastalıklar:
Lupus ve öteki bağdoku hastalıkları, damar iltihapları.

Kan hastalıkları:
Hemolitik anemi, lösemi (kan kanseri).

Beyin hastalıkları:
Beyin enfarktüsü.

Pankreas hastalıkları:
Akut pankreas iltihabı, kronik pankreas iltihabı.
Sonuç
Kandaki transaminaz etkinliğinin ölçümü birçok hastalığa tanı koyarken başvurulan önemli bir laboratuar yöntemidir. Bu incelemeyle birçok hastalığa tanı konabilir.

Laboratuar testlerinin çoğu gibi transaminazların etkinlik ölçümü de tam ve kesin tanı için yeterli değildir. Örneğin, klinik tablo miyokart enfarktüsüne benziyorsa, ALT (SGPT) normal olduğu halde SGOT'nin artması, elektrokardiyogramın kuşkulu ya da normal olmasına göre farklı anlamlar taşır. AST (SGOT) düzeyi hem akciğer enfarktüsünde hem de akut pankreatitte miyokart enfarktüsün-dekine benzer belirtilerle arttığından tek başına ayırıcı tanı açısından önemi azdır.
 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler