Sağlık web sayfamıza hoşgeldiniz !!!!

 

Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

 
 
Lomber Ponksiyon
Lomber ponksiyonda beyin-omurilik sıvısı laboratuarda incelenmek üzere şırıngayla alınır.

Lomber ponksiyonda, omuriliğin çevresindeki örümceksizar altındaki boşluğa bir iğne sokulur ve alınan beyin-omurilik sıvısı laboratuarda incelenir. Lomber ponksiyon, tedavi amacıyla ilaç vermek için de uygulanabilir. Normal beyin-omurilik sıvısı basıncı, oturanlarda 25-30 cm su, yatanlarda 15-20 cm sudur.
 
 
Lomber ponksiyonun sinir sistemi ve omuriliğin radyolojik incelemelerinde kullanılması için X ışınlarını geçirmeyen maddeler şırıngayla vücuda verilir.
Nasıl Yapılır ?
Erişkinlerde genellikle üçüncü ve dördüncü bel omuru arasındaki boşluğa iğne ile girilir. Çocuklarda dördüncü ile beşinci bel omuru arasından giriş daha kolaydır. Hasta ponksiyondan önce birkaç saat aç kalmalı, sakin olmalı ve bu inceleme işbirliğini gerektirdiğinden psikolojik açıdan hazırlanmalıdır.

Hasta, bacakları yatağın kenarından sarkacak biçimde oturtulur, gövdesi öne eğilir ve bacaklarının üstüne konan bir yastığı kucaklaması söylenir. Yan yatarak bacak ve kalçasını karnına doğru da çekebilir. Omurlar arası boşlukları bulmak için hekim her iki böğür dikenini birleştiren ve dördüncü bel omurunun dikensi çıkıntısından geçen bir çizgi çeker. Daha sonra iğne hafifçe yukarıya yöneltilir; başparmağın sırtına dayanan iğne önceden seçilen omur arası boşluktan yaklaşık 5 cm kaydırılarak üçüncü ve dördüncü omurlar arasındaki örümceksizar altı boşluğa sokulur.
 
 
İğne omurilik sıvısına ulaşınca, sıvının basıncı normalse, iğneden dakikada yaklaşık 60 damla akar; bu yöntemle tüplere alman sıvı laboratuara yollanır.
Beyin-Omurilik Sıvısı
Beyin-omurilik sıvısı renksizdir; omuriliğin çevresindeki örümceksizarın altında, beyinde beyin zarlarının arasında ve beyin karıncıklarının içinde yer alır.

Dolaşımı oldukça karmaşık olduğundan, üretim, geri emilim ve akım sürecindeki değişiklikler ağır bozuklukların ortaya çıkmasına yol açar. Örneğin, beyin-omurilik sıvısının dolaşımının engellenmesi oluşum bozuklukları ve tümörler gibi çeşitli hastalıklara bağlı olabilir. Bu hastalıklar, akımı engellemenin yanı sıra, sinirlerin sıkışmasına da yol açar.

Normal olarak, toplam beyin-omurilik sıvısı miktarı yaklaşık 150 ml'dir; koroit pleksusta üretilen sıvı beyin zarlarındaki toplardamar sinüslerine (genişlemelerine) açılan örümceksizar çıkıntıları aracılığıyla geri emilir. Beyin-omurilik sıvısının özgül ağırlığı 1.007, pH'ı 7,35'tir; üre, kreatinin ve ürik asit miktarı kandakinden biraz düşüktür.

Elektroforez yöntemi ile niceliği ve tipleri saptanan proteinlerden p-globülinler kandakinden daha fazla, öteki globülinler daha azdır; bunlara ek olarak prealbümin bandı bulunur. Beyin-omurilik sıvısında glikoz ve bazı enzimler de vardır. Beyin-omurilik sıvısındaki glikoz düzeyi normal olarak kandaki düzeyinin yüzde 60-70'i dolayındadır ve genel olarak 100 ml'de 40-80 mg arasındadır. Enzimlerin miktarı ise çok düşüktür. Bu nedenle, enzim artışları tümör ya da iltihap gibi bir bozukluk olduğunu gösterir. Beyin-omurilik sıvısındaki hücrelerin yüzde 70'i lenfosit, yüzde 15'i monosit, yüzde 5'i histiyosit, yüzde 2'si makrofaj, yüzde 3'ü beyin zarı hücreleri ve yüzde 3'ü alyuvardır.

Beyin-omurilik sıvısı su gibi saydamdır. Renk değişikliği, menenjit (beyin zarı iltihabı) ya da kafaiçi tümörlere bağlı kanama, sarılık ya da sinirlerin sıkışması gibi durumları gösterir. Menenjitte akyuvar, fibrin ve mikroorganizmalara bağlı olarak sıvı bulanıklaşır.
Beyin-Omurilik Sıvısının İşlevi
Beyin-omurilik sıvısı kemiklerle sinir dokularının arasında yer aldığından, bu yapılar için koruyucu bir kılıf oluşturur; çeşitli maddelerin sinir sistemine ulaşmasını ya da sinir sisteminden atılmasını sağlar.
Değerler
Beyin-omurilik sıvısının fiziksel ve kimyasal özellikleri birçok hastalıkta değişebilir. Bu nedenle aşağıda başlıca parametreler ve değişimlerin nedenleri gözden geçirilmiştir.
Proteinler
Beyin-omurilik sıvısındaki proteinlerin incelenmesi, klinik açıdan önem taşır. Proteinler, vereme bağlı menenjit, bakteri kökenli menenjit, virüs kökenli meningoensefalitler (beyin-beyin zarı iltihabı), çocuk felci, polinevrit, beyin frengisi, beyin kanamaları ve tümörlerde artar.

İmmünglobülinlerin beyin-omurilik sıvısındaki düzeyi kesin olarak immünelektroforez ve başka özel testlerle değerlendirilebilir. Antikorların orta derecede artışı, genellikle multipl (yaygın) skleroz gibi kronik hastalıklara bağlı olabilir. Bunun tersine, genellikle akut menenjitlerde beyin-omurilik sıvısında yüksek düzeyde globülin bulunur.

Protein düzeyi normal kalsa da beyin-omurilik sıvısındaki hücrelerin sayısı artabilir. Bu durum alkol ve kurşun zehirlenmelerinde, salgın yapan ensefalitte, üremi sendromunda ve bazı özel menenjit türlerinde görülür.
Glikoz, Klor ve Lipitler
Beyin-omurilik sıvısındaki normal glikoz değeri 50-80 mg/100 ml arasındadır; şeker hastalığı ve ensefalitlerde artar. Örümceksizar altı kanamalarda, hipoglisemide (kan şekerinde düşme), bakteri kökenli ya da vereme bağlı menenjitlerde, tümörlerde ve bazı özbağışıklık hastalıklarında azalır.

Beyin-omurilik sıvısındaki klor miktarı (115-100 mEq/lt) kandakine benzer; üremide artar; menenjitlerde, özellikle vereme bağlı menenjitte azalır. Lipitlerin normal değeri 100 cc'de 1-3 mg'dir. Özellikle lipit metabolizması bozukluklarında ve miyelin kılıfının yıkılmasına neden olan hastalıklarda lipitler artar.
Hücreler
Normal olarak mm3'te ikiden az akyuvar bulunur. Bunların yüzde 20'si lenfosit, yüzde 20'si monosit, yüzde 30'u retikülo-histiyosit hücreleri ve yüzde 30'u da histiyomonositlerdir.

Özellikle lenfositlerin artışı, virüs kökenli menenjitlerde, frengide, yaygın sklerozda ve bazı tümörlerde görülür.

Bunun tersine, bütün hücrelerde artış olması, vereme bağlı menenjiti ya da bazı virüs kökenli beyin enfeksiyonlarını ve frengiyi düşündürür. Granülosit egemenliği ise akut bakteri menenjitini gösterir.

Bazı olgularda, beyin-omurilik sıvısında sıvının rengini değiştirecek kadar bol alyuvar bulunması beyin kanaması olduğunu ya da inceleme sırasında yanlışlıkla bir damarın delindiğini düşündürür; yanlışlık varsa, başlangıçta çok kırmızı olan beyin-omurilik sıvısı, alındıkça giderek berraklaşır.
Bakteriyolojik İnceleme
Beyin-omurilik sıvısındaki mikroorganizmalar uygun kültür ortamları kullanarak çoğaltılabilir. Bu inceleme menenjitlerde etken olan mikroorganizmanın belirlenmesi için uygulanır. Enfeksiyon genellikle Diplococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis ve Haemophilus influenza gibi bakterilerden, daha ender olarak stafilokoklar, streptokoklar, Pseudomonas ve Escherichia coli’den kaynaklanır.

Yeni doğan menenjitinde ise en sık rastlanan etkenler E.coli, B grubu B-hemolitik streptokok ve Listeria monocytogenes’tir.

Beyin-omurilik sıvısının incelenmesi tanı konmasına ve tedaviye yardımcı olur. Bu incelemenin en önemli ve ilk adımı lomber ponksiyon olabilir.
 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler