Sağlık web sayfamıza hoşgeldiniz !!!!

 

Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

 
 
Hemoglobin Elektroforezi
Hemoglobin elektroforezi, alyuvarlarda bulunan ve dokulara oksijen taşıyan hemoglobinin yapısal değişikliklerini ortaya çıkarmak için kullanılır.
 
 
Hemoglobin Nedir ?
Hemoglobin, alyuvarlarda bulunan protein yapısında bir maddedir. Dış ortamdan alınan oksijeni dokulara taşır ve dokulardan karbon dioksiti alarak akciğerlere götürür. Kimyasal yapısı "hem" denen ve demir içeren bir bileşik ile bunun çevresini saran protein yapısında dört polipeptit zincirinden oluşmuştur. Bu polipeptitler birleşerek "globin" denen yapıyı oluştururlar.

Normalde insan vücudu globin yapısını oluşturan dört ayrı tipte polipeptit zinciri üretir. Bu zincirlerin yapısının birbirine çok benzemesine karşın içerdikleri aminoasitler farklıdır. Böylece alfa, beta, gamma ve delta olmak üzere dört farklı polipeptit zinciri ortaya çıkar.

Globin dört polipeptit zincirinden oluşur; bu dört zincirden ikisi her zaman alfa zinciridir. Bu sabit yapıya iki tane farklı polipeptit zincirinin eklenmesiyle değişik hemoglobin tipleri ortaya çıkar. Yaşamın belirli dönemlerinde farklı hemoglobin tiplerinin kanda bulunması normal kabul edilirken, erişkin kişilerde bazı tip hemoglobin tiplerinin bulunması hastalık belirtisi olarak görülür. Hemoglobinopati ya da hemoglobin yapım bozukluğu adıyla anılan bu hastalıkların en önemlileri Akdeniz kansızlığı, orak hücreli kansızlık ve poliform hücreli kansızlıktır.
  
 
Başlıca Hemoglobin Tipleri
Dölütün alyuvarlarındaki fetal hemoglobin (Hb F) denen hemoglobin iki alfa ve iki gamma zincirinin birleşmesinden oluşmuştur. Doğum yaklaştıkça gamma zinciri üretimi yerini beta zinciri üretimine bırakır ve dölüt kanındaki Hb F miktarı azalırken erişkin hemoglobini (Hb A) artmaya başlar. Erişkin hemoglobinin yapısında iki alfa zincirinin yanında iki beta zinciri vardır. Yaşamın ilk yıllarında Hb F miktarı hızla azalıp Hb A miktarı hızla artar ve zamanla Hb F kanda neredeyse hiç saptanamaz olur.

Bunun yanında dölütsel yaşamın sonuna doğru az miktarda delta zinciri yapımı başlar ve böylece kanda iki alfa iki delta zincirinden oluşan Hb A2 görülmeye başlar. Bunun sonucunda erişkin kanında ortaya çıkan tablo şöyledir: yüzde 97 Hb A (iki alfa, iki beta), yüzde 2-3 Hb A2 (iki alfa, iki delta) ve çok az miktarda Hb F (iki alfa, iki gamma).
Hemoglobin Yapı Bozuklukları
Hemoglobin yapısında bulunan zincirlerden yalnızca birinin bile aminoasit yapısında ortaya çıkan bir değişiklik, anormal hemoglobin üretimine neden olur. Bu yapısal değişiklik çoğunlukla belirti vermezken, bazı durumlarda hemoglobinin oksijen taşımasını önemli ölçüde etkileyerek hastanın yaşamını tehdit edebilir. Bunun tipik örneği orak hücreli kansızlıktır. Bu hastalıkta anormal hemoglobin üretimi sonucu alyuvarlar orak biçimini alarak oksijen taşıyamaz bir duruma gelirler. Anormal yapılı polipeptit zincirlerinin üretilmesine bağlı olmayan hemoglobin yapı bozuklukları da (hemoglobinopati) vardır. Bu durumda zincirlerin yapısı normal olmasına karşın alfa ve beta zincirlerinin yetersiz üretimi ve böylece yetersiz Hb A üretimi söz konusudur. Tipik örneğini Akdeniz kansızlığının oluşturduğu bu durumda yetersiz Hb A üretimi sonucunda vücudun oksijen gereksinimi karşılanamaz ve ağır hasar ortaya çıkar.

Hemoglobinopatilerde belirtiler alyuvar yıkımının ağırlığına bağlıdır. Hemoliz adı verilen alyuvar yıkımı dalağın anormal yapılı alyuvarları vücuttan uzaklaştırmaya çalışması sonucu oluşur. Alyuvar yıkımı sonucu ortaya çıkan kansızlığa hemolitik (alyuvar yıkımına bağlı) kansızlık denir.

Hemoglobinopatilerin tanısı spektrofotometre ile hemoglobin molekülünün kırılabilirliğinin, yani ışını yansıtma özelliğinin saptanması ya da hemoglobin elektroforezi gibi karmaşık bazı laboratuar incelemeleri sonucunda gerçekleştirilmektir.
Elektroforez Nedir ?
Elektroforez genel anlamda, özel bir sıvı ortamda, parçacıkların içerdikleri elektriksel yüke göre farklı hızda ve farklı yönde hareket etmesi sonucu, bütün bir maddenin yapısındaki farklı maddelerin ayırt edilebilmesini sağlayan bir inceleme yöntemidir. Ortama verilen elektrik akımı sonucu incelenen maddenin bütün elektrik yüklü birimleri birbirinden ayrılacak ve artı yüklü olanlar eksi yüklü tarafa yani anot elektrotuna doğru, eksi yüklü olanlar ise artı yüklü tarafa yani katot ucuna doğru hareket edeceklerdir. Bu yöntem hemoglobin içindeki zincirlerin yapısını incelemede kullanılırsa, buna hemoglobin elektroforezi adı verilir.
Hemoglobin Elektroforezi
• Hasta için hiçbir zorluk ya da özel bir koşul gerektirmeden uygulanabilir.
• Hastanın kanında bulunması olası anormal yapılı hemoglobinleri ortaya çıkarır.
• Akdeniz kansızlığı, orak hücreli kansızlık gibi genellikle kalıtımla geçen kan hastalıkları bu yöntemle kolaylıkla saptanır.

Hemoglobinin yapısal bozukluğu iki biçimde olabilir:
• Hemoglobin yapısında bulunan zincirlerin üretiminde bir eksiklik ya da üretimin hiç olmaması (Akdeniz kansızlığı).
• Anormal yapılı polipeptit zincirlerinin üretilmesi ve hemoglobin yapısına katılması (orak hücreli kansızlık).
Elektroforez Nasıl Uygulanır ?
Elektroforez incelemesi hastadan herhangi bir zamanda belirli bir miktar kan alınmasıyla başlar. Hastanın aç olmasına ya da öteki bazı koşulları yerine getirmesine gerek yoktur. Laboratuarda elektroforez işlemi uygulanan kanın Hb A, Hb A2 ve Hb F yoğunlukları ayrı ayrı belirlenir. Bu laboratuar incelemesi kansızlık türlerinin ayırt edilmesi açısından büyük önem taşıyan bilgiler verebildiğinden, çok sık kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Ama laboratuar görevlisinin çok özenli çalışması ve bazı noktalara dikkat etmesi gerekmektedir. Laboratuara gelen kanda öncelikle anormal bir hemoglobin bulunup bulunmadığı araştırılır. Bu aşamada anormal yapıda bir hemoglobine rastlanmazsa incelemeye son verilir; anormal yapılı bir hemoglobin bulunursa bunun yapısını aydınlatmak amacıyla bir ileri aşamaya geçilir. İlk aşamada hemoglobin selüloz asetat ile alkali pH'a getirildikten sonra işleme tabi tutulurken, daha ileri inceleme gerektiren durumlarda hemoglobinin başka bazı maddelerle işlem görmesi ya da nötr pH'a ulaşmak için fosfat ile tamponlanması gerekmektedir. Yapılan ileri inceleme, hemoglobin zincirlerinin yapısını ve hangi hemoglobinlerin hangi yoğunlukta bulunduğunu gösterecektir.
Sonuçlar
Sağlıklı erişkinlere uygulanan hemoglobin elektroforezi bunların kanında yalnızca Hb A ve Hb A2 bulunduğunu gösterir. Bu yöntem sağlıklı kişilerin kanında çok az miktarda bulunan Hb F miktarını gösterecek kadar hassas değildir.

Anormal durumlarda ise Hb F ya da Hb A2 yoğunluklarında artış görülür ve bazı anormal yapıda hemoglobinler ortaya çıkar. Ama elektroforez sonucu normal çıksa bile, bu incelemenin hata payı içerdiği ve bazı sessiz ilerleyen hemoglobinopatileri ortaya çıkarmakta yetersiz kaldığı unutulmamalıdır. Bu "sessiz" hemoglobinopatiler ancak uzman bir hekim tarafından ortaya çıkarılabilir.

Anormal bir hemoglobin saptanması durumunda bunun niteliğinin çok iyi bir biçimde aydınlatılması gerekir. Bu durumda da uzman bir hekim ve elektroforezden daha duyarlı sonuç veren incelemelerin yapılabileceği koşullara sahip bir laboratuar gereklidir. Bununla birlikte en sık görülen hemoglobinopati tipini oluşturan Hb S (orak hücreli kansızlıktaki hemoglobin tipi) en basit donanıma sahip bir laboratuarda bile kolaylıkla saptanabilmektedir.
 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler