Sağlık web sayfamıza hoşgeldiniz !!!!

 

Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

 
 
Dışkının Muayenesi
Dışkı muayenesi, mide-bağırsak hastalıklarının tanısına yardımcı bir dizi testi içerir.

Dışkı, besinlerin sindirilmesi ve emiliminden sonra geriye kalan ve bağırsaklardan atılan atık maddelerdir. Normal olarak yüzde 75 su, yüzde 25 katı madde içeren dışkının bileşiminde değişen miktarlarda selüloz ve sindirilmemiş lifler, başta kalsiyum ve fosfat olmak üzere inorganik maddeler, yağ ve türevleri, bağırsak mukozası hücreleri, bakteri ve mukuslar bulunur. Bir günde çıkartılan dışkı miktarı ortalama 150gr'dir. Selüloz gibi sindirilemeyen maddeler dışkı miktarını artırır. İshalde dışkının katı bölümü azalır.
 
 
Dışkının miktar ve özelliği beslenme tipine göre değişir. Bitkisel yiyeceklerin ağırlıkta olduğu beslenme dışkı miktarını ve dışkılamayı artırır. Beslenmede et ağırlıktaysa dışkı miktarı azalır ve kabızlık eğilimi artar. Dışkının özelliklerine bakarak hekim çeşitli hastalıklarda tanıya yararlı bilgiler elde eder. Özellikle solucan gibi asalakların ya da dışkı kültürü yaparak hastalık yapıcı mikropların varlığı saptanabilir.
Makroskopik İnceleme
Makroskopik, yani çıplak gözle yapılan incelemede mukus ve kana rastlanabilir. Mukus miktarı bağırsak mukozasının örselendiği durumlarda artar. Kan belirli bir miktarın üstündeyse gözle görülebilir. Kaynağı ne kadar yukarıdaysa rengi o kadar koyudur. Bağırsağın son bölümlerinden gelen kan ise parlak kırmızıdır. Asalaklar, sindirilmemiş yiyeceklerin parçalı artıkları ve safra taşlan gibi bazı katı maddeler de saptanabilir.
Mikroskobik İnceleme
Dışkı mikroskopla incelendiğinde bitkisel ve hayvansal besin artıkları, mukus, alyuvarlar ya da akyuvarlar, mukoza hücreleri, kalsiyum gibi mineral kristalleri ve sebum (yağ bezlerinin salgıladığı yağlı madde) görülebilir. Mikroskopik inceleme, bağırsak asalaklarının, özellikle bu hayvanların yumurtalarının saptanmasında büyük önem taşır. Uygun boyalar sayesinde dışkısı incelenen kişinin sindirim durumuna ilişkin yararlı bilgiler elde edilebilir. Şeker sindiriminde yetersizlik varsa, sindirilemeyen bu karbonhidratların mayalanması sonucu laktik asit ve kısa zincirli yağ asitleri açığa çıkar. Bu durumda dışkının asit-baz dengesi asitten yana bozulur. Dışkı, mayalanmaya bağlı olarak köpüklü ve ekşi kokuludur. Protein parçalayıcı enzimlerin yetersizliğinde ya da yokluğunda hayvansal lif miktarı artar. Sindirim sürecine girmeyen bu liflerin bağırsaktaki bakteriler tarafından parçalanması sonucu koyu renkli ve kötü kokulu dışkı oluşur. Yiyeceklerle alınan trigliseritlerin sindiriminde bir bozukluk olduğunda ise yağ asitleri, nötr ya da sabunlaşmış yağlar artar.
  
 
Kimyasal İnceleme
Dışkının kimyasal incelemesi genellikle pH değerinin saptanmasıyla başlar. Dışkı genellikle nötrdür. Ama şeker ağırlıklı beslenmede asit, protein ağırlıklı beslenmede, özellikle de bu yiyeceklerin iyi sindirilemediği durumda baz özelliği gösterir.

Önemli ve geleneksel bir inceleme olarak dışkıda gizli kan aranır. Gizli kan aranması yapılacak kişilerden birkaç gün boyunca et içermeyen bir beslenme düzenine uyması istenir. Yapılan incelemede kanama önemli olmasa bile saptanabilir. Peptik ülserde, mide ya da bağırsak tümörlerinde, ülserli kolitte, bağırsak düğümlenmesi ve invajinasyonunda (bir bağırsak bölümünün başka bir bağırsak parçası içine girmesi), kapı toplardamarında basınç artmasında gizli kana rastlanır. Pankreas ve safra kökenli enzimler de kimyasal yöntemlerle dışkıda incelenir. Bir başka kimyasal inceleme de yağ miktarlarının belirlenmesidir. Bunlar genellikle günde 6-8gr'yi geçmez.

Dışkıda yağ düzeyini yükselten başlıca iki mekanizma vardır.
a) Besinlerle alman yağların pankreas tarafından salgılanan lipaz adlı enzim eksikliğine bağlı olarak yeterince sindirilememesi.
b) Bağırsak mukozasındaki bozukluklar, safra tuzlarının bağırsağa yetersiz olarak gelmesi ya da yeterince yayılmaması sonucu yağ emiliminin aksaması.

Dışkıda yağ miktarının artması ve aşağıdaki sıralanan koşulların ortaya çıkmasıyla yağlı ishal başlar.
a) Ağır karaciğer yetmezliğine yol açan bazı kronik karaciğer hastalıkları ya da safra yollarının taş ve tümör kütlesi gibi nedenlerle tıkanması.
b) Kronik pankreatit (pankreas iltihabı), kistli fibroz (bağdoku artışı), pankreas tümörleri gibi pankreas hastalıkları.
c) Bazı sindirim sistemi hastalıkları ya da bozuklukları. Bunlar arasında mide ya da bağırsağın bir bölümünün alınmasına yönelik cerrahi girişimler, çölyak hastalığı ya da tropikal olmayan spru olarak bilinen ve özellikle glüten içeren yiyecekler alındığında ortaya çıkan emilim bozukluğu, tropikal spru, divertiküloz (bağırsak duvarında dışa doğru çok sayıda cep oluşması), incebağırsak iltihabı, Crohn hastalığı, incebağırsak tümörleri, bağırsak askısı atardamarında tıkanma, ağız yoluyla yoğun antibiyotik tedavisi, bağırsağa ışın tedavisi uygulanması sayılabilir.
Dışkı Kültürü
Sindirim kanalında çeşitli hastalıklardan sorumlu bakterilerin dışkıda aranmasına yönelik bir girişimdir. Dışkı örneğinin alınmasından en az bir hafta öncesine değin hastaya baryum verilmemiş ya da antibiyotik tedavisi uygulanmamış olmalıdır.

Dışkı kültürünü yinelemek, belirli bir süre boyunca dışkıyı incelemek açısından yararlıdır.
Dışkıda çok sayıda bakteri bulunur. Yapılan incelemede amaç bütün mikropları değil, hastalık yaptığı kesin olan bazı türleri belirlemektir. Alınan dışkı örneklerinde bakteri aramak için geliştirilen yeni kültür ortamları sayesinde enfeksiyon kaynaklı ishallerin büyük bir bölümünde, etken bakteriyi belirlemek olasıdır. Tifo ve paratifo etkeni olan Salmonella cinsi bakterilerin, basilli dizanteriye yol açan Shigella cinsi bakterilerin, amip ve giardia gibi asalakların yanı sıra bağırsak enfeksiyonuna yol açan ve çok daha az rastlanan birçok mikrop hazırlanan dışkı kültürlerinde saptanabilmektedir.

Cinsel ilişkiyle bulaşan bağırsak hastalıklarında da dışkı muayenesi büyük önem kazanmıştır. Bu hastalıklar arasında belsoğukluğu, frengi ve herpes enfeksiyonları sayılabilir. Dışkı kültüründe etken olabilecek bir mikroorganizmanın ürememesi enfeksiyon kuşkusunu bütünüyle ortadan kaldırmaz. Dışkı kültürünün birkaç kez daha yinelenmesi gerekir. Ayrıca bağırsak hastalığına yol açmasına karşın henüz belirlenmemiş birçok etkenin bulunduğu da unutulmamalıdır.
 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler