Sağlık web sayfamıza hoşgeldiniz !!!!

 

Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

 
 
Pansuman Nasıl Yapılır ?
Travma ya da cerrahi girişim sonucu oluşan yaralara sık sık pansuman yapılması gerekir.

Basit olmakla birlikte, pansuman yapılırken uyulması gereken bazı kurallar vardır.
• Pansuman yaparken önem taşıyan noktalar:
- Dezenfeksiyon: Hekimin önerisine göre antiseptiklerin ve yerel etkili başka maddelerin kullanımı.
- Koruma (örneğin kapalı pansuman).
- Emicilik: Akıntılı yarada önemlidir.
- Baskı: Kanamalı yarada önemlidir. Lezyonun türüne göre özel teknikler kullanılır.

• Pansuman yapılırken uyulması gereken koşullar:

- Dışarıdan mikropların bulaşmasını önlemek için steril malzeme kullanılmalıdır.
- Yüzeydeki mikropları yok etmek için antiseptik ilaçlar kullanılmalıdır.
-Nedbeleşme ve yaranın iyileşme durumu yakından izlenmelidir.
 
 
Pansuman Teknikleri
- Pansumanda kullanılacak malzeme ve gerekiyorsa hastanın değiştirmesi için temiz çamaşırlar hazırlanır.
- Pansuman yapacak kişi ellerini ve kolların dirseğin altında kalan bölümünü yıkar, tırnaklarım fırçalar, varsa saatini çıkartır.
-Hasta hazırlanır. Pansumanın nasıl yapılacağı anlatılır; rahatça pansuman yapılacak konumda tutulur.

• Birinci evre.
Pansumanın açılması. Pansumanı yapacak kişi ellerini bir antiseptik maddeyle temizler. Kirli pansuman açılır, yaranın kenarındaki gazlı bezler yerinde bırakılır.

Bir pense ile kirli gazlı bezler alınır, bezler yaraya yapışmışsa merbromin, serum fizyolojik ya da oksijenli su ile ıslatılır. Kirli gazlı bezler çöpe atılır. Kullanılan pense, içinde sabunlu su ya da antiseptik bulunan bir kaba atılır.

• İkinci evre.
Yaranın incelenmesi. Görünümü:
- Dokuların rengine bakılır.
- Yarada iltihaplanma olup olmadığı, örneğin, dikişlerin çevresinde kızarıklık, ağrı ya da şişme olup olmadığı araştırılır.
-Kanama, hematom (kan birikimi) olup olmadığına bakılır.
- Ölü dokular tümüyle temizlenmelidir.
- Akıntı varsa sıvının görünümü incelenir; kokusu, rengi, miktarı değerlendirilir; bakteriyolojik açıdan incelenmesi ve antibiyogram yapılması (bakterilerin duyarlı olduğu antibiyotiklerin saptanması) için steril bir tamponla örnek alınır. Fistül varsa, steril ince bir boruyla yönü ve uzunluğu saptanır.
 
 
Nedbeleşme:
- Derinden yüzeye doğrudur.
- Çevreden merkeze doğrudur.
- Yaranın nedbeleşmesini sağlayacak olan doku kuru, pütürsüz ve kanamasız olmalıdır. Dokunun iltihaplı, salgılı, ödemli ya da kanamalı olması bir bozukluk olduğunu gösterir.

Bazı genel belirtiler yaranın durumuna ilişkin bilgi verebilir:
-Ağrı.
-Yaranın bulunduğu bölgede sıcaklık artışı ya da ateş.
- Halsizlik.

• Üçüncü evre. Yara temizliği.
Merkezden çevreye doğru, temizlenen bölgeye yeniden dönülmeden yapılır:
- Yaranın kenarları da temizlenir.
- Yağlı bölgeler eterle temizlenir.
- Uygun bir dezenfektan kullanılır.
- Yara kirliyse tetanos aşısı ya da serumu kullanılması gerekebilir.
- Yarayı temizlemek için kullanılan tampon sık sık değiştirilmeli, tamponun iki yüzeyi olduğu ve her yüzeyin yalnızca bir kez kullanılabileceği unutulmamalıdır.
- Kapalı ve akıntılı yarada eter ve mikrop öldürücüler kullanılır.
- Açık yara yüzde 10 oranında polividin iyot içeren serum fizyolojikle yıkanır. İrinli akıntı varsa irinin yayılması önlenmelidir.

• Pansumanın yenilenmesi.

Temizlikten sonra:
- Yara steril kuru gazlı bezle kapatılır.
-Antiseptikle ya da ilaçlarla ıslatılmış gazlı bezler kullanılabilir.

Akıntı varsa yara gazlı bezle örtülür:
- Gazlı bez sargılan top1ardamarlardaki kan dolaşımının yönünde uygulanır; sargı çok sıkı olursa dolaşımı engeller, çok gevşek olursa etkisiz kalır.
- Bazı irinli ya da nedbeleşen yaralar hava alacak biçimde açık bırakılır ya da dış ortamdan koruyan ince bir gazlı bezle örtülür.
Çeşitli Pansumanlar
Tedavi yaranın tipine göre değişir.
• Dikişli yara. İki tip olabilir:
- Agraflı.
- İplikli (kesintisiz ya da tek).

Dikişleri almak için Kocher pensi, agraf pensi, bisturi ucu ya da makas kullanılır.

Yara temizlenir, dikişler dezenfekte edilir, yaranın yakınına steril bir gazlı bez konur.

Dezenfeksiyondan sonra, Kocher pensi ile dikiş yakalanır ve hafifçe yukarı kaldırıldıktan sonra bisturi ucu ya da makas ile deriye yakin yerinden kesilir ve çekilerek çıkarılır.

Her agraf ya da iplik gazlı bezin üzerine konur. Yara dezenfektan madde ile yeniden temizlenir, açık bırakılır ya da kuru pansuman uygulanır.

Teknik:

1 - Aralıklı dikiş:
- Her düğüm pense ile tutulur.
- İplik deriden ayrılır.
- İplik tek bir noktada (düğümün altında) kesilir.
- İplik çekilerek çıkarılır.
-Dikişler 9-11. günler arasında dönüşümlü olarak alınır. Yüz ve boyundaki dikişler 4. ve 5. günde alınabilirse de, nedbeleşme gecikirse 15-18. günlerde de alınabilir.
- Yara açılıyorsa uçları flasterle birbirine yaklaştırılır.

2. Kesintisiz dikiş:
- İplik bir ucundan tutularak, yukarıda belirtildiği gibi kesilir.
- Öteki uç çekilerek çıkarılır.

• Drenajlı pansuman. Yara temizlendikten ve pansuman yapıldıktan sonra drenaj yapılır.

Amacı.

Drenaj, vücuttaki bir boşlukta toplanan fizyolojik (kan, safra, idrar) ya da patolojik (irin) salgıların dışarı akmasını sağlar.

Salgının toplandığı boşluk:
- Ana safra kanalı gibi doğal,
- akciğer zarı (plevra) gibi cerrahi girişim sonucu oluşmuş,
- apse gibi patolojik,
- fistül gibi kanallı olabilir.

Boşluklu yaralarda dren konulmasının amaçlan şunlardır:
- Koruma: Boşluklarda kan ve salgı birikimini önlemek amacıyla serumlu sıvı boşaltılır.
- Tedavi. İrinli sıvılar boşaltılır.

Meç
(boşaltma oluğuna sokulan gazlı bez).
- Yara temizlenir.
- Kirli meç serum fizyolojik ile ıslatılır ve hafifçe çekilerek çıkarılır.
- Yaranın içi temizlenir.
- Bazen ince bir borucuk ile içindeki boşluk ölçülür.

Daha sonra, derinden yüzeye doğru nedbeleşmesi için her pansumanda bir öncekinden daha kısa bir meç koyulur.
- Meç fazla itilmemelidir.
- Uzunca bir bölümü dışarıda bırakılır.
- Emici pansuman malzemesiyle meçin ucu kapatılır.

Dren koyma.

Dren kauçuk bir hortum parçasıdır. Drenli pansuman uygulaması:
- Dren yıkanır.
- Salgılar akıtılır ve pansumanın geçirgenliği kontrol edilir.
- Dren kısaltılır.
- Değiştirilir.
- Çıkartılır.

Örnek: Vakum aspiratifli kapalı dren: Bu yöntemle ameliyat sonrasında biriken sıvılar vakumlu bir kaba çekilir. Bütünüyle steril kapalı bir ortamda gerçekleştirilir. Dren ameliyattan iki gün sonra çekilip alınır.
- Drenden gelen sıvının görünümü, hacmi incelenir.
- Yaranın çevresindeki bölge, dren ve çevresi temizlenir; drenin genellikle dışarıda olan ucu hareketsiz kalacak biçimde tutturulur.
- Drene şırıngayla serum fizyolojik vererek yara yıkanır. Bu işlem yıkama sıvısı berrak olana değin yinelenir.
-Dren çıkartılır ve kısaltılır, temizlikten sonra yaranın kenarlarından ayrılır.
-Günde 1-2 cm olmak üzere yavaş yavaş dışarı çekilir.
- Drenin yaranın içine kaçmasını engellemek için steril çengelli iğneyle tutturulur; drenin çevresindeki derinin korunması için pomat sürülebilir.
- Drenin her iki yanına iğnenin altına, gerekirse salgıların birikmesi için (miktarını değerlendirmek amacıyla) plastik bir torba takılır. Pansumanın tamamlanmasından sonra drenin kıvrılmamasına dikkat edilmelidir.
- Akıntı sona erince, dren çıkarıldıktan sonra yaranın erken kapanmasını önlemek için ağzına bir gazlı bezin ucu sokulur.

Bol miktarda irinli akıntı varsa yara şöyle yıkanabilir:
a) Yıkama sıvısı drenle damla damla sürekli bir akıntı sağlayarak, emici pansuman malzemesiyle ya da emici bir sistem ile toplanır.

b) Yara bir antiseptikle 10-15 dakika yıkanarak ölü dokulardan temizlenir. Bu yıkama canlı dokulara zarar vermeyen, ama mikroplara karşı etkili bir dezenfektanla yapılmalıdır. Bu amaçla en sık, 1.000 cc serum fizyolojik, 100 cc polividin iyot karışımı kullanılır. Bu karışım her pansumanda yeniden hazırlanmalıdır.
 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler