Sağlık web sayfamıza hoşgeldiniz !!!!

 

Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

 
 
Kulak Rahatsızlıkları
Çeşitli fiziksel etkenler ve bakteriler kulağın herhangi bir bölümünde zararlı etkiler yaratabilir. Hastanın şikâyetlerini gidermek için zaman kaybetmeden tedaviye başlamak gerekir.

Bazen hiç belirti vermeyen kulak hastalıklarının gizli kalması, gereken dikkatle ele alınmaması ya da hekim tarafından uygun olmayan biçimde tedavi edilmesi, istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Kulaktaki anormal bir durum bazen kafaya ilişkin bir hasarın işareti olabilir. Dolayısıyla her zaman dikkatle ele alınması gerekir. Bunun yanında tedavinin yetersiz olması ya da gecikmesi içkulakta hasar yaratarak sağırlıkla ya da ağır denge kusurlarıyla sonuçlanabilir.
 
 
Kulak Hastalıklarının Sınıflandırılması
Dışkulaktan içkulağa kadar herhangi bir yerde hastalık ortaya çıkabilir. Kulak kepçesindeki ezilme, yırtılma ve kopmalar ile dışkulak yolunda yırtık, sıyrık ve iltihaplar dışkulağı ilgilendiren olgulardır. Bununla birlikte kulak zarının yırtılması gibi kulak zarıyla ilgili olan durumlar da anatomik açıdan dışkulak hastalığı olarak ele alınır.

Bazen belirtiler ve hekimin muayenesi sonucunda elde edilen bulgular, olgunun orta ya da iç kulağı mı, kafa kemiklerini mi yoksa sinir sistemini mi ilgilendirdiğini ayırt etmeye yeterli olmaz. Bu durumda ileri incelemelere başvurulur. Bazen de hekim dışkulağa müdahale sırasında ortakulağa ve hatta içkulağa zarar verebilir. Kulağa gelen şiddetli darbeler, kuşkulu durumlarda, herhangi bir kafa kırığı gibi ciddiyetle ele alınmalıdır.

Kulak hastalıkları çok çeşitli belirtilerle ortaya çıkabilir: Hastalar kulak çınlamasından, kulak ağrısından, baş dönmesinden şikâyet edebilir. Bazen de kulağın iyi işitmemesinden ya da içinde sıvı varmış gibi bir duygudan söz edilir. Hastanın kulağından berrak ya da kanlı bir sıvı boşalabilir, bazen hasta birden dengesini kaybedip yere düşebilir. Bu belirtiler bir kafa kırığının habercisi olabilir. Kulaktan berrak ya da kanlı bir sıvı boşalması kafa kırığının çok önemli belirtilerinden biridir.
 
 
Acil Tedavi
• Sıyrıklar - Sıyrık bölgesi mikrop kırıcı bir çözeltiyle silinir ve steril (mikroptan arınmış) bir bandajla kapatılır.

• Yırtıklar -
Yırtık köşeleri karşı karşıya getirilir ve kanayan bölgeye gazlı bezle birkaç dakika tampon uygulanmasından sonra steril bir bandajla kapatılır.

• Kopmalar -
Kulak kepçesinin koptuğu yer mikrop kırıcı bir çözeltiyle silinir ve kanamanın durdurulmasından sonra steril salgılarla sıkıca kapatılır. Kopan parça bulunabilirse, bir torba içine yerleştirilir ve bu torba da buz dolu başka bir torbanın içine konarak hastayla birlikte hastaneye götürülür.

• Kulaktan kan gelmesi -
Tıp dilinde otoraji denen bu durum büyük olasılıkla kafa kırığı gibi ciddi bir sorunun varlığını gösterir. Hasarın daha da ilerlemesine yol açabileceği için, dışkulak yolunu tıkamamak gerekir. Bunun yerine kulağı sıkı olmayan bir bandajla sarmak ve hastayı en yakın sağlık kuruluşuna yetiştirmek daha mantıklı bir yaklaşımdır.

• Kulaktan sıvı gelmesi -
Tıp dilinde otore denen bu durum beyin-omurilik sıvısı boşalmasına bağlı olabileceğinden kafa kırığı araştırılmalıdır. Kulaktan kan gelmesinde alınan önlemler bu durumda da geçerlidir. Bazen kulak zarının delinmesi sonucunda dışarıya ortakulak iltihabı da boşalabilir.

• Kulakta yabancı cisimler ve "kulak tıkanıklığı" -
Kulağının tıkanık olduğundan şikâyet eden bir hastada dışkulak yolunda yabancı bir cisim bulunması, kulak zarının delinmesi, ortakulakta sıvı bulunması gibi çeşitli durumlar araştırılmalıdır. Bu durumlarda konunun uzmanı dışındakiler kulağı aletle muayene etmemelidir. Hasta da kulağındaki yabancı cismi kibrit çöpü gibi nesnelerle çıkarmaya çalışmamalıdır.
Donma
Soğuk iklimlerde sık görülen bir durum da dışkulak donmasıdır. Tanı koymak çoğu zaman kolaydır. Kulak kepçesinde kızarık ve mavimsi alanlar belirir ve bunlar bir süre sonra beyazlaşır. Ardından kulak kepçesinde ağrı ortaya çıkar. Bu durumda yapılan en yanlış uygulama kulak kepçesinin karla ovulmasıdır. Dokular zaten soğuktan yeterince etkilenmiş olduğundan, böyle bir uygulama hasarı kolaylaştıracaktır. Hasta hemen soğuk ortamdan sıcak bir ortama götürülmeli ve donan bölgenin yavaş yavaş ısınması sağlanmalıdır. En iyi sıcaklık düzeyi 37°C-40°C'dir. Ağrı ise ağrı kesicilerle kolayca denetim altına alınabilir.
Kulak Kiri
Basit bir üst solunum yolu enfeksiyonunun ya da bir kulak kirinin dışkulak yolunu tıkaması ani bir sağırlığa yol açabilir. Östaki borusunu döşeyen mukozada üst solunum yolu enfeksiyonu sonucunda meydana gelen ödem, bu borunun işlevini yitirmesine yol açar. Böylece ortakulağa yutkunmayla giren hava miktarının azalmasıyla bu bölgede bir negatif basınç oluşur ve ses iletimini sağlayan kemikler sesi daha az iletir duruma gelir. Bu durumu ortadan kaldırmak için ödem çözücü etkisi olan burun damlaları kullanılır. Bunlar burnun arka deliklerinden östaki borusuna geçerek borunun yeniden çalışır duruma gelmesini sağlar. Dışkulak yolu kir nedeniyle tıkandığında ise bu konuda uzmanlaşmış bir kişi tarafından kulak yıkama işlemi uygulanır: Vücut sıcaklığındaki (37°C) serum fizyolojik (yüzde 9'luk NaCl çözeltisi) özel enjektörlerle dışkulak yolunun üst duvarına fışkırtılır. Bu sıvı kulak kirinin arkasına geçerek kiri basınçla dışarı çıkarır. Kulak kirinin aşırı kuruluğu nedeniyle yıkama işleminin işe yaramadığı durumlarda, hastaya birkaç gün gliserin içeren kulak damlaları kullandırılır, ardından yıkama işlemine geçilir. Yüzde 70 oranında gliserin içeren bu damla kulak kirini yumuşatır ve bazı durumlarda kirin kendiliğinden dışarı çıkmasını sağlayabilir. Kulak yıkama işlemi yapılmadan önce kulak zarının sağlam olduğundan emin olmak gerekir. Zar delikse enjekte edilen sıvı bu delikten girerek ortakulak iltihabına neden olabilir; hatta kemik zincirinin bütünlüğünü bozabilir. Kulaktaki yabancı cisimler de gene bir kulak-burun-boğaz uzmanınca usulüne uygun bir biçimde çıkarılır.
Kulak Ağrıları
Kulak ağrısı çok rahatsız edici bir durumdur. İnsanların büyük çoğunluğu yaşamın herhangi bir döneminde bu ağrıdan şikâyetçi olmuştur. Ağrının en sık rastlanan nedenleri dışkulak ve ortakulak iltihaplandır. Birincisinde dışkulakta meydana gelen iltihabi durum, ikincisinde ise ortakulak ve kulak zarını ilgilendiren çeşitli iltihabi durumlar ağrıya yol açar. Dışkulak yolu iltihaplan yaşamın bütün dönelilerinde meydana gelebilir ve en yaygın nedeni bakteri içeren sularda yüzülmesidir. Ortakulak iltihabı ise genellikle çocuklarda ve çoğunlukla çift taraflı olarak meydana gelir. Bunun nedeni çocuklarda östaki borusunun anatomik olarak daha geniş olması nedeniyle bakterilerin boğazdan ortakulağa daha kolay geçebilmesidir. Erişkinlerde ortakulak iltihapları genellikle tek taraflı görülür ve dışkulak iltihabının ya da ağır üst solunum yolu enfeksiyonun ortakulağa yayılmasıyla gelişir.

Ortakulak iltihabının en sık belirtileri kulak ağrısı, ateş, kırgınlık hali ve burun tıkanıklığıdır. Genelde bir soğuk algınlığını izleyen ilk günlerde ortaya çıkar. Çocuklar şikâyetlerini rahatlıkla anlatabildiklerinden, ortakulak iltihabı tanısı kolaydır. Ama bebeklerde ortakulak iltihabından kuşkulanmak ve tanı koymak biraz daha zordur. Bebek özellikle geceleri ağlıyorsa, süt emmiyorsa ve kulağını tutuyorsa ortakulak iltihabından kuşkulanılmak ve doktora başvurulmalıdır.

Ortakulak iltihabından kuşku duyulan her durumda hekime başvurmak gerekir. Böylece hekim uygun tedaviyi belirler ve hasarın yaygınlaşmasını önler. Ortakulak iltihabının dışkulak yoluna uygulanan ilaçlarla tedavisi olanaksızdır.
 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler