Sağlık web sayfamıza hoşgeldiniz !!!!

 

Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

 
 
Halüsinojenler
Halüsinojenler bitkisel kökenli maddelerdir ve alınan doza göre psikoza varabilen yanılsama ve varsanılara yol açar.

Halüsinojenler bazı akıl hastalıklarında ve özellikle şizofrenide rastlananlara benzeyen ve genellikle geçici olan ruhsal belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur. Halüsinojenler özellikle algılamayı bozarak varsanılar ve yanılsamalara, duygulanım değişikliklerine ve düşünce akımında ve içeriğinde değişikliklere neden olarak davranışın tümüyle bozulmasına yol açar.
 
 
Bilim dünyası halüsinojenlerle kısa zamandır ilgilenmektedir. Bu maddeler Batı'da özellikle gençler arasında yeni yaygınlaşmaktadır. İç sıkıntısından kurtulmak için bu ilaçlan deneyenler bağımlı olurlar.

Genellikle bitkisel kökenli olan halüsinojenler farmakolojik olarak 5 temel grupta incelenebilir; indol türevleri (liserjik asit dietilamit ya da LSD, dimetiltriptamin, büfotenin), feniletilamin türevleri (meskalin, amfetamin ve türevleri), merkezi antikolinerjikler (ditranol, fensiklidin), tetrahidrokannabinol türevleri (esrar, marihuana) ve farklı kimyasal yapıdaki az tanınan maddeler (örneğin Amanita muscaria türevleri).

Halüsinojenlerin en iyi bilineni meskalindir, Meksika'da yetişen bir kaktüs olan peyotenin (Lophophora williamsii) çiçeklerinden elde edilir. Aztekler'ce dini vecd haline ulaşmak için kullanılan bu madde 1926'da Avrupa'ya getirilmiş ve deneysel amaçlarla kullanılmıştır. Meskalin molekülünün kimyasal yapısı, böbreküstü bezlerinden salgılanan ve sinir uyanlarının iletisinde rol oynayan adrenalin ve noradrenalin hormonlarına benzer. Peyoteden elde edilip saflaştırılan meskalin, yapay bireşimleme yoluyla da üretilir.

Bir asklımantar türü olan çavdarmahmuzu, bazı tahıllarda, özellikle çavdar başaklarında gelişir. Çavdarmahmuzunun kimyasal yapısının incelenmesi, liserjik asitin toksik belirtilerinden sorumlu olduğunu ortaya koymuştur (1934). Çavdarmahmuzu karışmış unlarla beslenenlerde kitlesel halde ruhsal bozukluklar ortaya çıkabilir. 1938'de çavdarmahmuzunda bulunan bir alkaloite benzer yapıda olan ve genellikle yapay olarak bireşimlenen liserjik asit dietilamitin (LSD) halüsinojen etkisi ortaya kondu. Bu madde 10,6 gram gibi çok düşük dozlarda bile etki gösterir. 1960'larda bazı nevrozlarla alkolizm tedavisinde ve ölmek üzere olan kanser hastalarını rahatlatmak amacıyla kullanıldı. Ama tehlikeli bulunduğu için günümüzde kullanımı sınırlanmış, hatta birçok ülkede yasaklanmıştır.

Birçok başka maddenin de halüsinojen etkisinin olduğunun bulunması, psikofarmakolojide özel bir dalın gelişmesine yol açmıştır. Bu dal, ruh hastalıklarının nedenlerini aydınlatma amacıyla, bu hastalıklarda kendiliğinden ortaya çıkan belirtileri yeniden yaratmaya çalışır. Halüsinojenlerle, merkez sinir sisteminde sinirsel uyarının geçişini düzenleyen ve gerçekleştiren maddeler arasındaki benzerlik vurgulanmıştır.

Laboratuar hayvanlarına halüsinojen verilmesi, hayvanın davranışlarını etkiler ve saldırganlığını artırır; hayvanın bütün davranışları değişir. Bu durum örümceklerde çok iyi gösterilmiştir; hayvana halüsinojen verilmesinden sonra ördüğü ağın yapısında büyük değişiklikler görülmüştür.
 
 
Halüsinojenlerin insan üzerindeki etkileri farklılık gösterir. Deneysel incelemelerde elde edilen verilerle mistik ideolojiler nedeniyle halüsinojenleri zaman zaman ya da bağımlılık derecesinde kullananların verileri arasında önemli çelişkiler vardır. Bu çelişki, psikolojik deney ortamının algısal uyarıları yönlendirmesi, ayrıca kişilik özellikleri ve maddeyi kullanan kişinin beklentileriyle açıklanabilir. Böylece meskalin kullanan kişi meskalin zehirlenmesinde, yüceltilmiş estetik düşüncelere kadar varabilen algı artışını heyecanla betimleyebilir; öte yandan araştırmacıların büyük bir bölümü yaşanan sıkıntıları ve cinayet ya da intihar eğilimleriyle ortaya çıkabilen saldırgan davranışları vurgular. İlacı alan kişi ve durumla ilgili etkenlere bağlı farklılıkların ötesinde, çeşitli halüsinojenlere ortak ve oldukça tipik bir etki göstermek olasıdır. Özellikle otonom sinir sisteminin etkilenmesiyle bulantı, kusma, üşüme, tansiyon artışı ve gözbebeklerinde genişleme, merkez sinir sisteminin etkilenmesiyle ise hareketlerde uyum bozukluğu ve reflekslerde artış görülür. Ruhsal etkiler daha ilgi çekicidir, genellikle değişmeyen bir tablo olarak ortaya çıkar. Duygulanım değişiklikleri sonucunda, içsel olayların, ürkütücü biçimde vurgulandığı ve giderek ilerleyen bir bunaltı (anksiyete) görülür. Gerek vecd duygularına, gerek şiddetli öfke nöbetlerine doğru gelişebilen orta şiddette bir neşe hali de gelişebilir. Düşünce akımı hızlanır, kişinin duyumsaması artar, giderek düşünce ve çağrışımların birbirinden kopmasıyla kaos gelişir. Yer ve zaman kavramı tümüyle altüst olur; her şey hareket halinde görünür, ağırlık ve uzaklıklar silinir, sesler ve renkler alışılmışın dışında bir canlılık kazanır. Karmaşık görüntüler, alışılmamış renkte cisimler görünür ve bu durum gözler açıkken bir tür düş yaşamaya benzer. Kişi, yaşadıklarının anormal olduğunun bilincindedir. Özellikle bu bilinçlilik varsanı teriminin kullanılmasının yanlış olduğunu düşündürür.

Ruh hastalıklarında halüsinojenlerin tedavi amacıyla kullanılması önerilmiş, bu öneri psikiyatri uzmanlarınca kabul edilmemiştir.

Buna karşılık Batı toplumlarında gençler arasında halüsinojen kullanımı giderek artmakta ve tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Politikacı ve bilim adamları yalnızca bu maddelerin ürettiği bedensel zararları belirtmek ya da baskılamaya çalışmakla yetinmemelidir. Önceleri gençliğe özgü keyifsizlik nedeniyle uyuşturucu bağımlısı haline gelen kişinin sıkıntılarıyla, çözümleri uyuşturucularda aramaya yönelten toplumsal düzen arasındaki sıkı bağ anlaşılmalıdır. Gençler ailelerinde ve toplumda bulamadıklarını, bu gibi yanıltıcı yöntemlerde aramaya çalışmaktadır.
Başlıca Halüsinojenler ve Uyuşturucular
Adı Kökeni Etkileri
meskalin ve psilosibin Lophophora williamsii (kaktüs)
Psilocybe mexicana (mantar)
kompleks ve baskıların ortadan kalkması, görüntüler ve delirium
     
LSD çavdarmahmuzu
(Claviceps purpurea)
görsel varsanılar; istenç gücünün kaybı ve delirium; kişi uçabileceğini düşünür
     
Esrar hintkeneviri reçinesi hatalı algılamalar; ruhsal vecd hali; bilinç bulanıklığı; zaman ve yer kavramlarının kaybolması
     
marihuana hintkenevirinin çiçek ve yaprakları hatalı algılamalar; yargı yeteneğinin kaybolması; ruhsal vecd hali, aşırı neşe durumu ve bunu izleyen bilinç bulanıklığı; zaman ve yer kavramlarının kaybolması
     
amfetamin yapay ürün fiziksel ve sinirsel tepkilerin uyarılması
 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler