Sağlık web sayfamıza hoşgeldiniz !!!!

 

Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

 
 
Enjeksiyon Nasıl Yapılır ?
Acil durumlarda, ilaçları kas içine enjeksiyon yoluyla vermek gerekebilir. Bu işlemin yapılması için gerekli başlıca önemli noktalar aşağıda anlatılmıştır.

Enjeksiyon, bazı maddelerin vücuda sindirim yolu dışında verilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu, hızlı ve etkili bir tedavi yoludur. Enjeksiyon, kas içine, derialtına, deri içine ve damar içine kapılabilir.
 
 
Gereçler
• Enjektör (şırınga) - Gömlek adı verilen içi boş silindir biçimindeki bir gövde ile gömleğin içinde yar alan bir pistondan oluşur. Ucunda, iğnenin yerleştirildiği bir huni yer alır. Gömleğin üzerinde santimetre küp cinsinden hacmi gösteren derecelendirme çizgileri bulunur. Günümüzde tek kullanımlık enjektörler dışındakiler kullanımdan kalkmıştır.

Enjeksiyonun yapılabilmesi için enjektör,
- mikroplardan bütünüyle arındırılmalı (steril olmalı),
- verilmek istenen ilacın miktarına uygun hacimde olmalıdır.

• İğne -
Bir ucu enjektöre girecek biçimdedir; öteki ucu ise sivridir ve eğik kesilmiştir. Çapı kullanma amacına göre değişir.

Tek kullanımlık enjektör ve iğneler hasta için mikrop bulaşma tehlikesini ortadan kaldırır.
Enjeksiyona Hazırlık
Enjeksiyonla verilmesi gereken ilaçlar iki biçimde bulunur:
- Suda, yağda eriyik halinde.
- Sulandırılmaya hazır toz halinde.

Enjeksiyon yoluyla kullanılacak ilaçlar ampul ya da tepesinde kauçuk bir tıpa bulunan ve metal bir kılıfla kapanmış flakonlar biçimindedir.

• İlaç eriyik halinde ise :

- Steril ambalajından çıkarılan enjektörün ucuna steril iğne geçirilir. Ampuldeki sıvı, ampul yavaşça sallanarak aşağıya indirilir. Ampulün boynu küçük bir eğe aracılığıyla çizildikten sonra parmakla desteklenerek kırılır. Parmağı cam kırıklarından korumak için bir miktar pamuk kullanılır. Üretimi sırasında boyun kısmı zayıflatılmış ampuller doğrudan kırılabilir.

- Ampul sol elin baş ve işaret parmakları arasına alınır. Enjektör ise sağ elin baş ve yüzük parmakları arasında tutulur ve iğne dışarıya değdirilmeden ampulün içine sokulur.

- Piston yavaş yavaş geri çekilir; sıvı enjektöre geçer. İğne ampulün ucuna erişmezse, ampul ters çevrilir ve içindeki ilaç enjektöre çekilir.

- İlaç lastik tıpalı bir flakondan çekilecekse, önce tırnak ya da çakı ile flakonun metal muhafazası açılır. Lastik tıpa alkolle dezenfekte edildikten sonra steril enjektöre eşit oranda hava ve istenilen miktarda steril su alınır. İğne ile lastik tıpa delinerek, flakonun içine emilen hava ve su verildikten sonra ilaç enjektöre çekilir.
 
 
• İlaç toz halindeyse :
- Yukarıda tanımlandığı gibi gerekli miktarda fizyolojik eriyik ya da iki kere arındırılmış su alınır.

- Tıpa, alkol-iyot karışımı gibi güçlü bir antiseptikle dezenfekte edilir. Kalın bir iğne tıpadan içeri sokulur.

- Sıvıların zerki: İlaç hemen erirse sıvı enjektöre çekilir; erimemesi durumunda iğne şırıngadan ayrılır ve erime tamamlanıncaya değin flakon sallanır.

- Enjektöre hava alınır ve bu flakona verildikten sonra piston geri çekilir.

- Enjeksiyon için iğne enjektöre takılır: Enjektördeki hava dışarıya bir damla sıvı çıkana kadar itilir.
Kas İçi Enjeksiyon
İlaç kas dokusuna verilir.
• Enjeksiyon bölgesinin seçimi.
Damarların ve sinir yollarının uzağındaki derin kaslar seçilmelidir. Enjeksiyon bölgeleri uyluk önyüzü ve kaba etlerdir. Siyatik sinire iğne batmasını önlemek için enjeksiyon kaba etlerin üst dış bölümünden uygulanmalıdır. Bu bölgeyi belirlemek için kaba etlerin arasındaki oyuğun üstünden teğet geçen yatay çizgiyi dışa doğru uzatmak, bu çizgiye dik ve kaba eti ortadan ikiye ayıran düşey bir çizgi çizmek gerekir.

• Enjeksiyon tekniği.

- Enjeksiyon bölgesine bağlı olarak, hasta yan (diz kıvrık olarak) ya da karnının üzerine yatırılır.

- Eller ve hastanın derisi iki farklı çözeltiyle dezenfekte edilir.

- Deri iki parmak arasında gerilir, sert bir darbe ile iğnenin dörtte üçü batırılır. Enjektörün pistonu biraz geri çekilerek damar içine girilip girilmediği kesin olarak anlaşılır, sonra sıvı yavaşça verilir.

- iğneye yakın deri bölgesine, dezenfektan emdirilmiş bir pamuk bastırılarak iğne ve enjektör hızla geri çekilir.

- Pamuk iğne yapılan bölgeye birkaç dakika bastırılarak tutulur ve kanama olup olmadığına bakılır. Kanama varsa, deride çürümeyi engellemek için pamuk daha uzun süre tutulur.

• Kontrol.

Özellikle, enjekte edilen ilaca bağlı olumsuz etkilerin ya da yan etkilerin gelişip gelişmediğine dikkat etmek gerekir. Enjeksiyon yerinde apse gelişip gelişmediğini kontrol etmek için ise bölgesel ısı artışı, sertlik, kızarıklık gibi iltihap belirtilerinin varlığı araştırılmalıdır.

Enjeksiyona bağlı olarak aşağıdaki komplikasyonlar ortaya çıkabilir;
- Kanamalar. Hastada kan pıhtılaşma süresi çok uzunsa kas içi enjeksiyonlar kesinlikle yapılmamalıdır.

- Sıvının yetersiz emilmesine bağlı sertlikler görülebilir.

- Enjeksiyon sırasında mikrop kapmaya ya da dezenfeksiyona yeterince dikkat edilmemesine bağlı septik apseler ortaya çıkabilir.
Derialtı Enjeksiyon
Derialtı dokusuna enjeksiyon yoluyla ilaç verilmesidir.
• Enjeksiyon miktarı.
- Tek bir enjeksiyon ile en çok 5 cm3 ilaç verilebilir.

• Enjeksiyon bölgesinin seçimi.

- Kolun dış yüzü.
- Karın duvarı (yalnızca sol taraf).

Enjeksiyon yineleniyorsa enjeksiyon bölgesini her gün değiştirmek yararlıdır. Böylece verilen sıvının kolay alınması sağlanır.

• Enjeksiyon tekniği.

- Enjeksiyon bölgesine bağlı olarak hastaya doğru konum verilmelidir.
- Eller ve enjeksiyon yapılacak deri bölgesi dezenfektan çözeltilerle mikroptan arındırılmalıdır.
- Deri büyük bir kıvrım yapacak biçimde iki parmak arasında sıkılır. Şırınganın ucundaki iğne kıvrımın tabanına sert bir hareketle batırılır.
- Derialtına girildiğinden emin olunduktan sonra, damara girilip girilmediğini kontrol etmek için piston biraz geri çekilir.
- Sıvı yavaşça derialtına verilir.
- Enjektör ve iğne aynı anda çekilerek, dezenfektan emdirilmiş bir tamponla enjeksiyon noktasına bastırılır.

• Kontrol.

Kas içi enjeksiyonlardan sonraki kontrolün aynısı uygulanır.
Deri İçi Enjeksiyon
İlacın enjeksiyon yoluyla deri içine verilmesidir. Daha çok alerji ve duyarlılık testleri için uygulanır.
• Enjeksiyon bölgesi.
- Önkolun iç yüzü.

• Enjeksiyon tekniği.

- Hastanın önkolu sağlam bir biçimde desteklenmelidir.
- Eller ve hastanın derisi dezenfekte edilir.
- Önkolun derisi başparmakla sıkıca çekilerek gergin hale getirilir. Deliği yukarı bakacak biçimde tutulan iğne yüzeysel olarak deriye batırılır. İğnenin başı içeri girer girmez sıvı verilir.
- Enjeksiyondan sonra iğne çekilince "portakal kabuğu" adı verilen küçük bir kabarıklığın oluşması gerekir.
- İğne ve şırınga hızla çekilmelidir.

• Kontrol.

Enjeksiyondan sonra bölgesel olarak şiddetli kaşıntılar olabilir. Hastaya enjeksiyon bölgesini kaşımaması ve kirletmemesi söylenmelidir, aksi durumda testin okunması zorlaşabilir.
Özel Derialtı Enjeksiyonları
• Uzun etkili heparin. İğne "dikey" olarak, tıpkı kas içi enjeksiyonlarda olduğu gibi, iki parmak arasında yukarı doğru kaldırılmış deri kıvrımının tabanından yapılmalıdır.
- Enjeksiyondan sonra iğne yavaş çekilmelidir. Böylece kanama önlenmiş olur.

• İnsülin.
İnsülin enjeksiyonu için özel insülin enjektörleri vardır. Bunların üzerinde verilecek insülin dozunu gösteren çizgiler bulunur. İğne heparinde olduğu gibi dikey olarak geniş bir deri kıvrımı kaldırılarak yapılır (kas içi enjeksiyonlarında olduğu gibi).

Doğru bir enjeksiyon,
- ağrılı olmamalı;
- kanamaya yol açmamalı;
- şişliğe neden olmamalı;
- kan toplanmasına yol açmamalıdır.

Her defasında enjeksiyon noktası değiştirilmelidir.
 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler