Sağlık web sayfamıza hoşgeldiniz !!!!

 

Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

METHOTREXATE-Amphar Flakon 50 mg, METHOTREXATE-DBL Flakon 50 mg, METHOTREXATE-DBL Flakon 500 mg, METHOTREXATE-DBL Flakon 5 g, METHOTREXATE-Ebewe Tablet 2.5 mg, METHOTREXATE-Ebewe Flakon 50 mg, METHOTREXATE-Ebewe Flakon 500 mg, METHOTREXATE-Teva Flakon 50 mg
 
 
 
 
Methotrexate.............................Tablet-2.5 mg.............................Flakon-50-500-5000 mg

İlacın Kullanım Şekli

Folik asit antagonisti antimetabolittir. Koryokarsinom, koryoadenom destruens ve mola hidatidosa tedavisinde endikedir. Mola hydatidosa'nın ilk tedavisi, uterusun boşaltılması şeklindedir ve metotraksatla profilaksi olasıdır. Düşük riskli trofoblastik tümörlerde tek başına ve yüksek riskli trofoblastik tümörlerde kombine tedavide kullanılır. Tek ajan olarak veya kombine tedavilerde, akut lenfoblastik lösemi (SSS lösemi ve löseminin idame tedavisi), osteosarkom, non-Hodgkin lenfoma, Burkitt lenfoma, ilerlemiş baş ve boyun kanseri, invazif mesane kanseri ve ilerlemiş mikozis fungoides'te kullanılır. Erişkinlerde psöriazisin semptomatik tedavisinde kullanılır, ancak ciddi riskler göz önünde bulundurularak, diğer tedavilere dirençli vakalarda kullanılır. Ağır aktif romatoid artritte kullanılabilir, ancak bu vakalar prostoglandin sentetaz inhibitörleriyle birlikte veya tek başına kullanılmış ikinci sıra antiromatizmal ajanlara cevap vermeyen vakalar olmalıdır.

İlacın Kullanım Şekli

Baş ve boyun kanserinde gelişme görülene kadar haftalık aralıklarla 40 mg/m2 olarak folinik asit tedavisi yapılmadan uygulanır. Metastatik olmayan ve riski az olan trofoblastik tümörlerde 5 gün süreyle oral veya İM yolla 15-30 mg uygulanır. 1-2 hafta sonra ikinci kür yapılır. Genellikle 3-5 kür yapılır. Yüksek risk trofoblastik tümörleri bulunanlarda 300 mg/m2 ve bunu takiben folinik asit tedavisi uygulanır. Menengeal lösemi tedavisinde terapödik ve profilaktik amaçlı olarak intratekal (koruyucu içermemelidir) yolla 1 mg/ml SF içinde olacak şekilde 1 yaşın altındaki çocuklarda 6 mg, 1 yaşında olanlara 8 mg, 2 yaşında olanlara 10 mg ve 3 yaşından büyüklere 12 mg uygulanır. Akut lenfoblastik löseminin idame tedavisinde haftada bir olmak üzere İV, İM veya oral yolla 15-30 mg/m2 verilir. Osteosarkomda diğer antineoplastik ajanlarla birlikte 8-12 mg/m2 uygulanır. Daha sonra kurtarma tedavisi olarak folinik asit verilir. Mycosis fungoides'te günde 2.5-10 mg haftalar ve aylarca kullanılır. Ayrıca İM yolla haftada 1x50 mg veya 2x25 mg uygulanır. Psoriaziste tedaviye başlamadan 1 hafta önce parenteral olarak 5-10 mg test dozu verilir. Erişkinlerde haftada bir 10-25 mg oral, İM veya İV yoldan uygulanır. Çoğu hastada 4 hafta içinde iyileşme görülür. En iyi sonuç 2-3 ay içinde alınır. Kadınlarda psoriasis tedavisine menstrüel kanamayı takiben başlanmalıdır. Romatoid artritte erişkinlerde başlangıç oral dozu haftada bir, her 12 saatte bir 3 doz 2.5-5 mg'dır. Gerekirse haftada max. 20 mg'a kadar 2.5 mg'lık artışlarla yükseltilebilir. Ayrıca oral yoldan başlangıç dozu olarak haftada 1x10 mg şeklinde verilebilir. Yine gerekirse 2.5 mg'lık artışlarla haftada 1x20 mg'a kadar artırılabilir. İM ve İV yoldan haftada bir 10 mg olarak verilir. Her doz artışından önce 6 hafta geçmelidir. Çoğu hastada 4-6 hafta içinde yanıt alınır. Yaklaşık 6 ay sonra alınan cevap plato yapar. Tablet: Tabletler yemeklerden 1 saat önce veya 1.5-2 saat sonra kullanılmalıdır. Psoriaziste önerilen başlangıç doz 12 saatlik aralıklarla olmak üzere haftada 3x2.5 mg veya haftada 1x7.5 mg; romatoid artritte başlangıç dozu haftada 1x7.5 mg'dır. Her iki doz rejiminde de terapötik etki genellikle 6 hafta içinde elde edilir ve sonraki 12 hafta ve daha uzun sürede iyileşme görülür. Genellikle haftalık ortalama doz 7.5-16 mg arasındadır. Sitostatik tedavide 30 mg/m2'ye kadar olan dozlar kullanılabilir. Daha yüksek dozlar parenteral yolla verilmelidir.

İlacın Dikkat Edilmesi Gereken Özellikleri

Ciddi renal ve hepatik yetmezliği, kemik iliği hipoplazisi, anemi, lökopeni, trombositopeni, alkol bağımlılığı ve metotreksata bağlı akciğer toksisitesinde kontrendikedir. Gebelik kategorisi X'tir. Gebelerde ve beslenme bakımından zayıf düşmüş hastalarda kullanılmamalıdır. Tedavi süresince emzirilmemelidir. Tedavi süresince kan tablosu, idrar analizleri, karaciğer testleri ve toraks röntgeni periyodik aralıklarla izlenmelidir. Görme bulanıklığı, parezi ve hemiparezi yapabileceğinden araç ve otomobil kullanımını etkileyebilir. Enfeksiyonlu, peptik ülserli, ülseratif kolitli hastalarda ve çok gençlerle yaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır. Tedavi sırasında enfeksiyon veya pnömoni oluşursa, ilaç alımına ara verilmelidir. Nefrotoksisite görüldüğünde de tedavi durdurulmalıdır. Renal fonksiyonu azalmış hastalarda dikkatle kullanılmalı ve doz azaltılmalıdır, infüzyon şişesi içinde diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Diyare ve ülseratif stomatit meydana geldiğinde tedavi durdurulmalıdır. Nonsteroid antienflamatuar ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Salisilatlar, sulfonamidler, fenitoin, tetrasiklin, kloramfenikol, PABA, doksorubisin, bleomisin, siklofosfamid, allopurinol, vinkristin ve prednizolonla etkileşebilir. Nefrotoksik ilaçlarla (sisplatin) birlikte kullanılmamalıdır. Oral antibiyotiklerle etkileşebilir. Radyoterapi ile etkileşim olabilir. Tedavi süresince canlı virüs aşısı uygulanmamalıdır. Folik asit veya folik asit türevleri metotreksatın etkisini azaltabilir. Sulfonamidlerle birlikte kullanılmamalıdır. Ülseratif stomatit, lökopeni, bulantı, yorgunluk, titreme, ateş, diyare, hematolojik bozukluklar, görme bulanıklığı, baş ağrısı, ürtiker ve aşırı duyarlılık reaksiyonları gibi yan etkiler görülebilir.
 
 
Anahtar kelimeler: METHOTREXATE-Amphar Flakon 50 mg, METHOTREXATE-DBL Flakon 50 mg, METHOTREXATE-DBL Flakon 500 mg, METHOTREXATE-DBL Flakon 5 g, METHOTREXATE-Ebewe Tablet 2.5 mg, METHOTREXATE-Ebewe Flakon 50 mg, METHOTREXATE-Ebewe Flakon 500 mg, METHOTREXATE-Teva Flakon 50 mg, ilacı, ilacın yan etkileri, ilacın fiyatı, ilacın fiyatı, ilacın zararları, günde kaç defa kullanılır, ilacın son kullanma tarihi, ilacın üretim tarihi, ilaç nerede bulunur, ilacın kullanım şekli, ilaç nereden alınır, ilaç nerede satılır, ilacı satan eczane, ilacın yan etkisi, ilacın formülü, ilaç nasıl kullanılır, sabah, öğlen, akşam, ilaç reçetesi
 
Önemli Not: Sağlık web sitemizde yayınlanan ilaçlar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesinlikle ve kesinlikle sitemizde yayınlanan ilaçları doktorunuza danışmadan kullanmayınız. İlaçların kullanılması halinde oluşabilecek sorunlardan Saglikweb.Com sitemiz kesinlikle sorumlu değildir.
 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler