Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

Psikoz
 
 
 
 
Psikoz (çıldırı) durumunda hasta kendisini ve çevresini normal bir insanın algılamasından tamamen farklı bir biçimde algılar. Bu bozukluğun tipik belirtileri sanrı ve sabuklamalardır. Daha geniş anlamıyla psikoz kavramı taşkın-çöküntülü çıldırı dâhil olmak üzere tüm ciddi akli çalışma bozukluk biçimlerini kapsar. Psikoz genel olarak tahmin edilen nedenlerine göre sınıflandırılır. Örneğin fiziksel nedenleri olan organik ve belirtisel psikoz ile fiziksel nedenleri olmayan ruhsal kaynaklı ve şizofrenik psikoz arasında bir ayrım yapılır. Şizofrenik psikozun (şizofreni) fiilen var olup olmadığı tartışmalı bir konudur.
 
 

Bir kişinin gerçekliğe ilişkin düşünce ve kavramları genel olarak toplumun kabul ettiği kavramlarla uyuşmadığı zaman, bu kişinin psikoz içinde olduğu söylenir. Söz konusu kişi kendisini ve çevresini bizim anlayamadığımız bir biçimde görür. Gerçekliği kavrama sürecini zedelenmesi genellikle sanrılara ve sabuklamalara neden olur. Örneğin kişi bir şeyden dolayı kendisini izlediğini düşünebilir ya da kendisini suçlayan sesler duyduğu sanabilir. Psikoz ayrıca insanın kendi iç benliğine egemen olamadığı durumdur. Bu nedenle söz konusu kişi kendisini, kendisinin denetleyemediği ve büyük ölçüde değişiklik gösteren bir istekler, duygular ve düşenceler karmaşası olarak görecektir. Taşkın-çöküntülü çıldırı, ya da manik depresif psikoz insanın içinde bulunduğu ruhsal durumlarla ilişkilidir. Bu durumda ilgili kişi kendisini genellikle anormal sevinç dönemleriyle birbirini izleyen uzun süreli, hastalıklı bir çöküntü içinde bulur. Psikoz içinde olan insanların anlaşılması güç olduğu için, bunları sınıflandırabilmek de güçtür. Psikiyatride her tür sınıflandırma kullanılır. Örneğin psikoz içinde olan insanlar psikozun ilk başladığı yaşa göre sınıflandırılabilir. Ancak bu tür bir sınıflandırma bize akli bozukluğu olan insanları anlamamız için pek de olanak sağlamaz. Psikoz içinde olan çocuklarda akli yetersizlikten kaynaklanmayan uzun süreli bir iletişim bozukluğu vardır. İçe kapanıklık (otizm) çocuk psikozunun bir biçimidir. Daha sonraki yaşlarda ergenlik psikozu ile yaşlılık psikozu arasında ayırım yapılır. Yaşlılık orta yaşlardan sonra başlayan yaşlanma sürecidir. Sık yapılan diğer bir sınıflandırma psikozun varsayılan nedenlerine göre ayrılmasıdır. Buna göre organik psikoza genellikle bir beyin zedelenmesi ya da çok ilerlemiş frengi neden olur. Belirtisel psikoz, beyni de etkileyen genel fiziksel hastalık durumlarında ortaya çıkar. Bu durumun yaygın bir örneği lohusalık psikozudur. Bunun belirtileri yoğun bir korku, umutsuzluk ve kavramanın azalmasıdır.

Şizofrenik psikozun gerçekten var olup olmadığı ve varsa bunun diğer psikoz durumlarından nasıl ayırt edileceği konusunda büyük görüş ayrılıkları bulduğu için bu kavramın açık bir biçimde tanımlanması gittikçe daha güç olmaktadır. Tipik şizofreni durumuna uymayan ve fiziksel bir neden bulmanın da olanaksız olduğu psikolara ruhsal kaynaklı psikoz denmektedir. Bunun nedenleri önce hastanın kişiliğinde ve çevresinde aranmalıdır. Ayrıca psikoz içinde olan bir insanın psikotik dönemleri arasında, hatta bu dönemlerde normal akli tepkiler göstermesi olanaklı olduğu için, pek çok kimse psikoz kavramından çok psikotik bir tepki kavramını kullanmayı yeğlemektedir.

 
Başlangıcı
İlke olarak, herkes psikotik tepki gösterebilir. LSD ve meskalin gibi bazı maddelerin kullanılması geçici psikoza yol açabilir. İnsan uzun bir süre yalnız kalır ve duyusal izlenimler edinmezse, çoğu kez sanrı görür ya da işitir. Ancak bazı insanlar diğerlerinden daha çabuk psikotik tepki gösterme eğilimindedirler.

Psikotik tepkilerin kökenine ilişkin birbirinden oldukça farklı kuramlar vardır. Bazı araştırmacılar, güçlü bir psikotik tepki gösterme eğiliminde olan insanların beyinlerindeki bazı metabolik süreçlerde bir bozukluk olduğunu ortaya koymuşlardır. Başka bazı araştırmacılar da ailedeki bazı davranış biçimlerinin gelişmekte olan bir çocuk üzerinde son derece zihin karıştırıcı bir etki yaptığını ve bu nedenle çocuk için tek olanakla tepkinin psikotik bir tepki olduğunu göstermişlerdir. İnsanın iç benliği ile dış dünya arasında ayırım yapabilmesi insanın yaşamı boyunca yavaş yavaş gelişen bir süreçtir.

Korku ya da diğer yoğun duygular bu ayırımı sürekli olarak etkileyebilir. Karanlıktan korkan bir çocuk çok geçmeden gerçekte var olmayan şeyleri duymaya ve görmeye başlayacaktır.

İnsanın taşıma gücü ve yaşayabileceği yük kavramları genellikle bu anlamda kullanılır. Hem fiziksel durumu hem de kişiliği insanın kendi yaşamının yükünü taşıyabilecek yeterli taşıma gücü olup olmadığını belirler. Eğer belirli bir anda yük, taşıma gücünü aşarsa bu durum psikotik bir tepkiye yol açabilir. Örneğin, yalnızlık (yük) ile birlikte hafif bir bunama (akli yeteneklerin yıpranması) hastanın taşıma gücünü zayıflatırsa, çok geçmeden psikotik bir tepki ortaya çıkar.
Belirtiler
Psikotik tepkiler ile birlikte her tür farklı belirti görülebilir. Bu, belirti psikotik belirtilerin olmadığı anlamına gelmez. Belirtiler çok farklı bileşimler gösterebilir. Bu bileşimlerin bazıları düzenli olarak yinelenir. Bu duruma sendrom denir. Örneğin korsakoff sendromu. Bir psikotik tepkide gerçekliği kavrama sürecinin zedelenmesi sanrı (söz konusu kişi çevrede var olmayan şeyleri görebilir) ve sabuklama gibi bir algılama bozukluğuna neden olur. Bazen bilinç de zedelenir. Sanrı ve sabuklama ile birlikte bilincin azalması genel olarak fiziksel bir bozukluktan kaynaklanan psikotik tepki dönemlerinde ortaya çıkar. Şizofrenik ve ruhsal kaynakla psikozlarda bilinç genellikle iyi durumdadır. Psikotik tepkiler duygusal yaşamda bozukluklara neden olabilir. Bu tepkilerin ilk evrelerinin özelliği yoğun bir korku duyulmasıdır. Bazen duygular çok şiddetli değişiklik gösterir; buna değişebilirlik denir ve "Ahmet bir ağlıyor, bir gülüyor" dendiğinde bu ifade edilir. Konuşma ve hareket etme yetenekleri zedelenebilir. Örneğin bazı hastalar uydurulmuş sözcükler kullanırlar (neolojizm). Bu sözcükler söz konusu kişilerin kendi düşünce dünyalarından kaynaklandıkları için, ancak onlar için bir anlamları vardır. Bazen söz konusu kişi uzun bir süre sessiz kalabilir (dilsizlik), aynı hareketi sürekli olarak yineler ya da hiç hareket etmeden ileriye doğru bakar (dalgınlık).
Şizofreni
Şizofreni, geçen asırdan beri psikiyatristleri en çok uğraştıran ve bugün bile birçok yönleri açıklanmamış bir ruhsal hastalıktır. Şizofreni kavram Schizo (yarılma) ve phrenia (Beyin, Zihin) den türemektedir, yani zihin bölünmesi, yarılması anlamına gelmektedir.

Şizofreni genç yaşta başlayan, insanın kişiler arası ilişkilerinde ve gerçeklerden uzaklaştırarak kendine özgü bir içe-kapanım dünyasında yaşadığı, duyuş, düşünce ve davranışlarda önemli bozukluklarda kendisini gösteren bir akıl hastalığıdır.

Şizofreni kavramı ilk olarak Eugen Bleuler 1911'de önermiştir. Bu hastalık erken çocukluk çağında da görülmesine rağmen genellikle genç yaşta ortaya çıkar ve en sık görüldüğü yaş 14-45 arasıdır.
Nedenleri (Etyoloji)
Şizofrenin etyolojisi henüz aydınlanmamış olmakla beraber organik ve psiko-sosyal olmak üzere iki kümede toplanmaktadır. Bu iki kümedeki etkenlerin bir arada ele alınması gerekmektedir. Bleuler zamanından beri bu hastalığın nedenlerini aydınlatmak için çeşitli araştırmalar yapılmış ve değişik görüşler ortaya atılmıştır. Bunlar kalıtım araştırmaları, yapısal etkenler, biyokimyasal etkenler, psiko-sosyal etkenler.

Şizofreni genel nüfusta görülme sıklığı % 0,85’dir, üvey kardeşlerde eş hastalanma oranı % 1,8, öz kardeşler arasında % 14, çift yumurta ikizlerinde % 14, tek yumurta ikizlerinde ise % 86’dır. Anne-babadan biri Şizofreni ise, çocuklarda şizofreni olma olasılığı % 16, anne-babanın her ikisi şizofren ise çocuklarda görülme olasılığı % 40 kadardır. Yapısal yanı beden yapısı ile şizofreni arasında etyolojik bir ilişki genellikle kabul edilmemektedir. Kimyasal etkenlerde birkaç varsayım vardır, bunlardan beyin aminlerini ilgilendirenler Dopamin, transmetilasyon var sayımı. Bunun yanında ergenlik çağında ortaya çıkan endokrin (iç salgı) sistemi hastalıkları arasında psikozların ortaya çıkmasından dolayı bir etken sayılabilir, fakat kanıt bulunamamıştır. LSD-25, mescaline gibi ilaçların ortaya çıkardığı (kimyasal psikozlar) son yıllarda ilgi çekmiştir, bunların şizofreni ile ilgili olmaktan çok akut beyin sendromu ile ilgilidir. Bunların yanında psikolojik ve çevresel etkenlerinde şizofreni oluşmasında önemli yerleri vardır. Hatta şizofren çocuk yetiştiren annelerde vardır (Schizophrenic Mother), yani çocuklarını şizofren yetiştiren (yapan) anneler.
 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler