Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

Omurilik Hastalıkları
 
 
 
 
Omurilikteki bozukluklar ve hastalıklar kendilerini hareketlerin, duyunun, salgı ve cinsel işlevler gibi şartlı refleks işlevlerinin bozulması halinde gösterirler. Omuriliğin yolu bir yerde kesilirse, buna enine bozukluk ya da hasar (lezyon) diyoruz. Bu durum genellikle bir kaza sonucu meydana gelir. Omuriliğin önemli bir bulaşıcı hastalığı da çocuk felcidir. Mültipl skleroz, özelliği sinir liflerinin miyelin kılıfına zarar vermesi olan hastalıklardan biridir. Bu hastalıkların nedeni bilinmemektedir. Kalıtsal değildirler ama bazı ailelerde diğerlerine oranla daha sık görülürler.
 
 

Omurilik, dürtüleri duysal organlardan beyne götürerek bunların bilincine varmamızı sağlar. Buna ek olarak omurilik, tüm bilinçli hareketleri yapabilmemiz için zorunlu bir organdır. Son olarak, reflekslerin çoğu omurilikten geçer. Omurilik bozuklukları ve hastalıkları bu işlevlerin birini veya tümünü bozabilir.

Enine Lezyon
Omuriliği içinden çeşitli teller geçen kalın bir elektrik kablosuna benzetmek olanaklıdır. Bu tellerden bazıları akımı aşağıya doğru, diğerleri de yukarıya doğru iletir. Kablo koparsa, akımlar bir taraftan diğerine taşınamazlar. Aynı olay omurilikte de olur ve buna enine lezyon denir. Eğer tüm lifler zedelenmişse tam enine lezyon deriz. Hiçbir uyarım iletilemez ve lezyonun altındaki tüm omurilik işlevleri hareketler, dokunma duyusu ve istemsiz işlevler de dâhil olmak üzere bozulurlar.
 
Bu sonuncusu genellikle cinsel işlevin durması, dışkı ve idrar çıkarmada kontrolün kaybolması şeklinde kendini gösterir. Bu işlevler omuriliğin alt kısmı yoluyla refleksler tarafından düzenlenirler ama ayrıca sinir sistemindeki daha yüksek merkezlere de bağımlıdırlar. Omurilikteki kesinti sonucu mesane veya rektumun dolu olup olmadığına ait haber beyne gidemez ve bu yüzden büzücü kasların kontrolü olanaksızlaşır. Hasta idrar ve dışkısını tutamaz. Kısmi enine lezyonda, omurilik liflerinden yalnız bazıları zarar görür ve yaranın yerine göre bir veya birkaç işlev kesintiye uğramaz. Eğer bu omuriliğin ortasında meydana gelirse, ayrı bir duyarlık bozukluğu ortaya çıkar. Isıyı ve ağrıyı duyma yeteneği kaybolur, çünkü bu uyarımları taşıyan lifler omuriliğin ortasından geçerler; dokunma duyusu bozulmaz. Harekette de bozukluk görülürse, hasarın daha yan tarafta olduğu anlaşılır. Eğer omuriliğin bir yanı tümüyle hasara uğramışsa Brown-Sequard sendromu görülür. Zedelenen yerin altında ağrı ve ısı duyusu, bedenin aksi tarafından yok olur; aynı tarafta dokunma duyusu kaybolur ve felç olur.
Hastalığın Seyri
Ani bir tam enine lezyon durumunda yara düzeyi altındaki tüm omurilik işlevleri durur; bu reaksiyona omurilik şoku denir. Refleks elde edilemez ve kasın gerileme gücü olmadığından (tonüs), kaslar tümüyle gevşemiş durumdadırlar. İdrar ve dışkı da, kaslar tonüsünü kaybettiğinden boşaltılamaz. Birkaç hafta ya da ay sonra, omuriliğin etkilenen kısmındaki sinir hücreleri yeniden kendi karakterlerini kazanmaya başlarlar ve hatta enine lezyonun altından belkemiğine giren sinirlerin gönderdiği sinyallere karşı çok duyarlı olurlar.

Diğerlerinin yanı sıra şu belirtiler meydana gelir: Kasın gerileme gücünde bir artış (hipertoni), fizyolojik reflekslerin aşırı faaliyeti (hiperrefleksi) ve anormal refleksler.

Tüm bu olaylar piramidal yolun (bilinçli hareketler için uyarım götüren) kesintiye uğradığını gösterir; dolayısıyla bunlara piramidal yol arazları denir. Kasların gerilimindeki artış hareketi engeller. Mesane ve rektumun işlevinde de değişiklik olur ve daha yarısı dolmuşken kendiliğinden boşalırlar; kişinin kontrolünde değildirler. Birçok durumda, uzun süren bir eğitimden sonra, kişi büzücü kasını kontrol etmeye başlar. Ancak cinsel işlevler yerine gelmez. Enine lezyonu olan bir hastanın tedavisi aylar hatta yıllar alır. Birçok vakada, bedenin alt kısmı felç olur ve kişi her şeyi kollarını kullanarak yapmak ve onları kullanmayı öğrenmek zorundadır. Ayrıca kişi dokunma duyusu kaybolan alandan yaralara karşı duyarlıdır. Bu yüzden çok dikkatli olması gerekir.
Nedenleri
Enine lezyonlann birçok nedeni vardır. İlk olarak, örneğin elektrik akımı veya radyoaktif ışınlara maruz kalma da dâhil olmak üzere, yaralanmalardan (travma) ileri gelebilir. Bazen, bir kazadan sonra gerçekte omuriliğe zarar vermeyen omurilik şoku olur. Böyle bir vakada, kişinin durumu bir iki saatte normale döner. Ancak, omurilik bir kez zarar gördü mü bir daha düzelmez. Kaza sonucu meydana gelen diğer belirtiler sinirlerin, kırılan bir kaburganın omuriliğe basınç yapmasından veya kanamadan ötürü görevini yapamaması tümüyle veya kısmen geçebilir ya da tedavi edilebilir. Bu yüzden omuriliğin zedelenip zedelenmediğinin saptanması çok önemlidir.

Tümörler de enine lezyona neden olurlar. Burada belirtiler kazadaki durumun aksine yavaş yavaş ortaya çıkarlar.
Enine lezyona bazen yol açan üçüncü grup bozukluklar kan dolaşımı rahatsızlıklarıdır. Omurilik yeterli kan alamaz ve zayıflar (miyelomalasi). Tipik özelliği, yayılma derecesi ve ciddiliği değişen sabit olmayan belirtilerdir. Son olarak, enine lezyonlar sirengomiyeli vakasından ötürü de ortaya çıkabilir.
Dejeneratif Bozukluklar
Bu grupta zamanla daha ciddileşen bazı kalıtsal hastalıklar yer alır. Sinir dokusu kalitesinin bozulduğu bu hastalıkların nedeni bilinmemektedir. Buna bir örnek Friedreich hastalığıdır. Miyelinsizleştirici hastalıklar önemli bir grup oluştururlar. Özellikleri sinir liflerini saran bu kılıfın yok olmasıdır. Bu kılıf olmadan uyarımın liflerde iletilme işlemi bozulur. Bu hastalıklar kalıtsal değildirler ama bazı ailelerde diğerlerinde olduğundan daha sık görülürler. Bu da çevresel etkenlerin rol oynadığını gösterir. En sık görülen miyelinsizleştirici hastalık mültipl sklerozdur (MS). Çoğunlukla 20 ile 50 yaş arasında başlar ve kadınlarda olma şansı erkeklere oranla iki katıdır. İliksi kılıfın kaybı en çok beyin ve omurilikte olur. Belirtiler etkilenen tarafa bağlıdırlar. Eski yara yerlerinde grileşen ve sertleşen sinir sisteminin destek dokusunda belirgin bir artış görülür (skleroz). Hastalığa ismini veren, değişik kısımlarda ortaya çıkan bu sert alanlardır. Hastalarda genellikle bir öfori hali görülür; bu derdin ağırlığına tümüyle ters düşen kendini iyi hissetme halidir.
Diğer Hastalıklar
Omuriliğin iltihaplanmasına bir enfeksiyon neden olabilir; bunların en önemlisi çocuk felcidir. Bu hastalığa, bedene çeşitli yollardan giren virüsler neden olur. Merkez sinir sistemine dağılan virüsler çoğunlukla beyin ya da omurilikteki motor sinir hücrelerinde yerleşirler. Hastalık hafif atlatılabileceği gibi daha ciddi belirtiler de gösterebilir. Motor sinir hücrelerinin zarar görme derecesine göre felç geçici de olabilir; ancak bu hücrelerin virüslerce yok edilmeleri halinde kasların faaliyeti kalıcı olarak etkilenir. En çok rastlanan çocuk felci türü omuriliğin virüslerden etkilendiği türdür. Genellikle bacaklarda felce neden olur ve hastayı tam felce götürebilir. Ayrıca virüslerin saldırısına uğrayan bölgeye göre (örneğin, solunum kaslarının hareketini sağlayan sinirler ya da yutkunma ve konuşma hareketlerinin yapılmasına neden olan motor sinirler) değişik bozukluklar görülür.

Aşı sayesinde bu hastalık Batı dünyasından hemen hemen silinmiştir. Ancak aşının yaygın olmadığı toplumlarda hâlâ bazen küçük salgınlar halinde kendini gösterir. Omurilik ayrıca frengi gibi merkez sinir sistemindeki genel enfeksiyonlardan da etkilenebilir. Bu hastalığın üçüncü evresine erişildikten sonra çeşitli nörolojik belirtiler ortaya çıkar. Frengide omuriliğe özgü bir belirti, ağrı ve ataksi (koordinasyon bozukluğu) ile birlikte görülen tabes dorsalis'dir. Atakside kişinin koordinasyonlu ve dengeli hareketler yapması ve hareketlerini denetleyebilmesi güçleşir. Pek çok sinir hastalığı bu bozukluğa neden olur. Tabes dorsalis durumunda hastalık omurilikte duysal sinirlerin geçtiği bölgede yerleşir.
 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler