Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

Kas Hastalıkları
 
 
 
 

Kaslarda en sık görülen hastalıklar ağrı ve spazmlardır. Kas ağırları rahatsız edicidir ancak ender olarak önemli nedenlere bağlıdır. Aynı şekilde spazmlar da genellikle zararsız olup nedenleri bulmak çoğu kez olanaksızdır. Bağırsak duvarlarını oluşturan düz kaslardaki spazma kolik denir. Kas bozukluklarının önemli belirtilerinden biri, kasların bir veya birkaçının gücünü yitirmesidir (felç). Kasılma için sinir sistemi uyarımları gerektiğinden, sinirsel bozukluklar da felce yol açabilir.

 
 
Kas Ağrıları ve Yorgunluk
Kas ağrıları (miyalji), kas bozukluklarının en çok görülen belirtilerindendir. Çoğunlukla aşırı ve yıpratıcı beden hareketlerinden kaynaklanır. Kol ve bacak kasları yeterli derecede kasılmadıklarından kas yorgunluğu duyulur. Sürekli olarak uyarılan bir kas giderek daha az kasılır, kasılma gücü azalır. Bunun nedeni kasın yorulmuş olmasıdır. Yorgunluğa ve kasılma yeteneğindeki bu azalmaya ise hareket eden kas hücrelerindeki potasyum iyonlarının çevreye yayılması neden olur. Kas faaliyeti sırasında kan, potasyumu kas dışına taşır ve yorulan bir kasta potasyum yetersizliği baş gösterdiğinden kasılma engellenir. Dinlenme sırasında potasyum kasa geri döneceğinden kasılma yeniden gerçekleşebilir. Uzun zaman kullanılmamış olan kaslar zayıflar (kas atrofisi) ve yeterli çalışmazlar. Kullanılması gerektiği zaman sertleşir ve ağrımaya başlarlar.
 
Kaslarda laktik asit birikimi bu belirtilere neden olabilir. Kasları sıcak tutarak ağrılar önlenebilir. Bu suretle kan dolaşımı daha etkin hale getirilip laktik asit hızla atılabilir. Lumbago ve boyun tutulması, kas ağrılarının zararsız şekilleridir. Ağrıyan kasla herhangi bir bozukluk göstermezler. Kas lifleri büyük bir zorlama veya başın ani bir hareketle arkaya döndürülmesinin boyunda neden olduğu aşırı gerilme gibi nedenlerle yırtılabilir (burkulma). Kas ağrıları çok değişik nedenleri olan kas iltihaplarından (miyozit) veya kas romatizmasından da kaynaklanabilir. Romatizmal artritte de kas ağrıları görülür. Kanser vakalarında zayıflayan kaslar ağrı verirler. Bu, urların zehirleyici bir madde salgılıyor olmasından ya da kasın gereksindiği bir maddeyi tüketiyor olmasından kaynaklanabilir.
Spazmlar
Spazm (kramp) bir veya birkaç kasın belli bir süre devam eden çok şiddetli kasılmasıdır. İskelet kaslarında ve iç organlarda görülür. İkinci durumdaki vakalara kolik denir. Safra kesesi, böbrek ve bağırsak sancılarını örnek olarak verebiliriz. Sancı, küçük veya büyük taşlar ve hatta fazla yemek ve içmekten olabilir. Hastaya çok acı verir ama bu acıyı azaltan ilâçlar vardır. Yattıktan hemen sonra baldır kaslarının krampı sık görülen rahatsızlıklardandır. Nedenleri henüz saptanamamıştır. Buna, bacaklara giden kan dolaşımının azalması neden olabilir. Laktik asit gibi metabolizma ürünlerinin toplanması da sancı yapabilir. Zararsız olan baldır krampı gebelik sırasında ve menopoz sonrasında sık görülür. Aynı şekilde soğuk suya girmiş olan yüzücülerde görülen spazmlar için de kesin bir açıklama yapma olanağı bulunamamıştır. Bu spazmlar boğulmaya yol açacak kadar yoğun olabilirler. Spazmlar, kaslara gelen kan akımının azalmasından ileri gelebilir. Eğer yüzücü, kanın bağırsaklarda toplanmasına neden olacak şekilde ağır bir yemek yemişse spazm olasılığı artar. Bazı kasların uygunsuz kullanımı da spazma neden olabilir. Bu olay çok yazı yazan veya yaylı saz çalan kişilerde görülür; yazarlık mesleğinden nefret etme gibi ruhsal etkenlerde de kaynaklanabilir. Genellikle yüzde görülen sinirsel spazm (tik), çoğunlukla ruhsal etkenlerin neden olduğu kas spazmlarıdır. Dölyolu kaslarını etkileyip cinsel birleşmeye engel olan krampların da kaynağı ruhsal olabilir (Vajinismus). Kramplarla sinir ve kas hastalıkları genellikle ilişkili değildirler. Örneğin sarada kramplara beyin bozuklukları neden olur. "Claudicatio intermittens" bazen spazm olarak kabul edilir. Bu durum, kan damarlarının daralarak, bacak kaslarının daralarak, bacak kaslarının yeterli miktarda oksijen alamamasından ileri gelir. Bacak titremesi denilen durumda ağrılar gece başlamakta ve bacaklar hareketsiz kalamamaktadır. Bunun nedeni belirlenememiştir. Küçük çocuklarda yüksek ateş ile birlikte, havale diye adlandırılan spazmlar görülür. Kramplar kanda kalsiyum düzeyinin azalmasından (tetani) veya sodyum tuzu yetersizliğinden de ileri gelebilir. Ter içinde çok miktarda tuz bulunduğundan, sıcak havalarda terlemeden olabilir ve sıcak krampı adını alır. Son olarak, kramplar önemli bir enfeksiyöz hastalık olan tetanosun belirtisidir.
Felç
Bilinçli hareketler, beynin motor korteksinde başlayıp kaslarda sonlanan sinir hücreleri zinciri aracılığı ile yerine getirilir. Motor kortekste bulunan sinir hücrelerinin uzantılarının bir kısmı beyin sapındaki merkezlere gider ve oradan çıkan dürtüler kafa sinirleri ile baş kaslarına götürülür. Geri kalan sinir uzantıları piramidal yoldan geçerek omuriliğin ön çıkıntı hücrelerinde son bulur. Dürtü orada bulunan hücrelere iletilir ve omurilik sinirlerinin uzantıları aracılığı ile gövde, kol ve bacaktaki kaslarda son bulur. Bu piramidal yola ek olarak beyincikle birlikte hareketlerin koordinasyonunun sağlayan ekstrapiramidal sistem vardır. Parkinson hastalığı ve kore hastalığı gibi ekstrapiramidal sistem bozuklukları ve beyincik hastalıkları hareket bozukluklarına yol açarsa da, genellikle felce neden olmazlar. Felç, hareketlerin çok zayıf koordinasyonuna veya hiç uygulanmamasına neden olacak şekilde bir veya birkaç kasın güç kaybetmesidir. Birinci duruma parezi ikinci duruma paralizi adı verilir.

Felçler, kas sisteminin kendisinden kaynaklanabileceği gibi sinir sisteminden de ileri gelebilir, öyle ki dürtüler kaslara iletilemez. Bazen histeri gibi ruhsal etkenler felce neden olabilirler. Felcin meydana geliş nedeninin saptanması her zaman olanaklı değildir. Düz kaslar ve kalp kasları sinir sisteminden gelen dürtülere cevap verirler, ancak aynı zamanda kendi kendilerine kasılma yetenekleri de olduğu için, gelen sinirler işlevlerini kaybetse de felç olmazlar.

Genellikle bedenin bir tarafı tamamen felç olur (hemipleji). Spastik çocuklarda çoğu Little hastalığı görülür.

Omuriliğin herhangi bir noktasında meydana gelen zedelenmeden dolayı işlevler kesintiye uğrar (enine lezyon); bu da felce yol açar.

Spastik felç: Piramidal sistemin veya beynin motor korteksindeki hücrelerin zedelenmesi halinde spastik felç oluşur. Felçli kaslar çok gerginleşmiştir (hipertoni). Yaşlılarda bu durum genellikle inme sonucudur. Çoğunlukla krizin şiddetine bağlı olarak bedenin yarısı bütünüyle felç olur.

Gevşek felç: Gevşek felç durumunda kas gerginliği azalmıştır (hipotoni).

Bunun nedenleri sinir sisteminde (omuriliğin ön çıkıntısındaki hücreler veya sinirler) veya kasların kendisinde aranmalıdır. Etkilenen kaslar genellikle küçülür (kas atrofisi); etkilenen sinirlerle doğrudan ilgilidirler. Örneğin eğer yalnızca bir sinir etkilenmişse, felç yalnız o sinir tarafından kontrol edilen kaslarda oluşur. Sinirsel bozukluklar her zaman dokunma duyusundaki bozukluklarla birlikte görülür. Çocuk felci ve omurga kasları atrofisinde olduğu gibi, felç ön çıkıntı hücrelerinin zedelenmesinden meydana gelebilir

Çocukk felci omurilik ya da soğan ilikteki motor sinir hücrelerinde görülen virütik bir hastalıktır, Solunum ya da ağız yoluyla bedene giren virüsler merkez sinir sistemindeki sinirlere dağılır. En sık görülen türü virüslerin omurilikteki ön çıkıntı hücrelerini etki altına almasıdır. Bu durum hastayı tam felce kadar götürebilir; felç daha çok bacaklarda görülür. Solunum kaslarına giden kaslar zarar görürse hastanın solunum sistemi felce uğrar.

Gerek sinir sistemi, gerek gerçek kas sistemi hastalıklarından doğan kas bozukluklarının belirtileri aynıdır. Her iki durumda da aynı uzman doktor, nörolog tarafından tedavi edilir. Değişik klinik vakalar arasında ayırım yapmak çok zordur. Elektromiyografi ve kas biyopsisi teşhisi kolaylaştırır. Kas biyopsisinde, hastalıklı kastan bir parça alınarak incelenir. Gerçek kas hastalıklarından önemli bir grubu kas distrofileri oluşturur. Kas distrofisinin her bir türü belirli bir yaşta başlar ve genellikle hastanın ailesinde görülür. Çoğu kez ağrı yoktur. Nedenleri bilinmeyen bu hastalık erken ölüme neden olabilir.
Miyasteni gravis, belirli bir kas hastalığıdır. Biyokimyasal bozukluklar bu hastalığa neden olur ve ilâçla tedavi edilebilir ayrıca metabolizma bozuklukları da kas sistemini etkileyebilir.
 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler