Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

Damar Hastalıkları
 
 
 
 
İç yüzeyde biriken maddelerden dolayı atardamar çapının küçülmesi sonucu ortaya çıkan damar sertliği, (arter yoskleroz) en sık görülen damar hastalığıdır. Büyük toplardamarlarda bulunan kapakların iyi çalışmadığı ve toplardamarın aşırı basınç altında kaldığı durumlarda varis oluşur. Hemoroit de bir çeşit varistir. Damar hastalıklarına iç kanamalar, damar daralmaları veya tıkanmalarına yol açan damar çatlamaları da eşlik ederse durum daha da karmaşıklaşır ve giderek dokuların kansız kalması söz konusudur. Bozukluk bazen cerrahi müdahale ile düzeltilebilir.
 
 
Kan damarları oksijenli kanı ve besinleri kalpten dokulara taşırlar. Damar hastalıkları kabaca genişleme veya yerel büyüme ve daralma olmak üzere iki gruba ayrılabilirler. Damar hastalıkları, kan dolaşımını doğrudan engelleyerek tromboz (kendiliğinden pıhtılaşma) veya kanama olasılıklarını arttırırlar.
Damar Genişlemesi
Damar genişlemesinin en sık görülen belirtisi deride oluşan kızarıklıktır. Bu çoğunlukla utanma sonucu deride meydana gelen geçici bir damar genişlemesidir (özellikle yüzdeki damarlarda görülenler) ve tamamıyla zararsızdır. Adetten kesilme sırasında kadınlarda görülen ateş basmaları da geçici damar genişlemelerinin bir sonucudur. Bir atardamarın kronik olarak genişlemesine anevrizma denir.
Doğuştan olabileceği gibi, örneğin damar sertliği gibi bir hastalığın komplikasyonu olarak da ortaya çıkabilir. Bir anevrizmanın tehlikesi, damarın çatlayarak ciddi kanamalara yol açması olasılığıdır. Anevrizma yeterince erken tanınırsa, genişlemiş olan damar bir operasyonla değiştirilebilir.
Varis
Varisler, giderek artan basınç altında kalmaları sonucu genişlemiş olan toplardamarlardır. Karaciğer sirozu veya kapı toplardamarı (karaciğere kan götüren damar) trombozu gibi vakalarda karaciğer yoluyla atılması gereken kan atılamaz ve kan yemek borusu çevresindeki toplardamarlara yüklenir. Her an kanamaya yol açabilecek yemek borusu varisleri oluşur. Bununla birlikte en sık görülen varisler bacaklarda oluşanlardır. Çoğu kez belirli bir nedenleri olmayıp, doğumsal bir damar çeperi zayıflığından kaynaklanırlar. Uzun süre ayakta duranlarda varis oluşma olasılığı hayli yüksektir. Gebelik sırasında veya sonrasında ya da bacakta oluşan bir trombozun komplikasyonu olarak da ortaya çıkabilirler. Toplardamar kapakları işleyemez hale gelirler. Kapakların işlevi kanın ters yönde akmasını önlemektir. Ağır varis vakalarında bacaklardaki kan akımı aksar ve bu durum bacak ülserleşmesine kadar ilerleyebilir (bacak ülseri).Ülserin iyileşmesi için gereken kan, bölgede kan dolaşımı aksadığından buraya ulaşamaz ve ülserin iyileşmesi çok güçtür. Hafif vakalarda varisler tehlike göstermezler ancak görünüşleri çirkindir ve ağrı verebilirler. Daha da önemlisi tromboz olasılığı vardır. Kan dolaşımına bir zarar vermemek koşulu ile varisli damarlar bir ameliyat ile alınabilirler veya bazı ilaçlar zerk edilerek büzülmeleri sağlanabilir. Basurlar (hemoroit) anüs çevresinde bir çıkıntı halinde oluşan yumuşak varislerdir.

Büzücü kasın (sfinkter) çevresindeki toplardamarların genişlemesi dışarıdan hissedilebilir (dış basurlar) ancak göden bağırsağın (rektumun) mukozasında oluşanlar dışarıdan belli olmazlar (iç basurlar). Basurlar oldukça ağrılı olurlar ve tromboz olasılığı da vardır. Zamanla mikrop kaparak enfeksiyona da yol açabilirler.
Damar Daralması
Küçük damarların daralması olağan hatta yararlı bir olgudur. Örneğin soğuk havalarda deride bulunan damarlar sıkışarak ısı kaybını önlerler.

Fazla bedensel güç harcandığı sırada, kaslara daha fazla kan gitmesini sağlamak amacıyla bağırsak damarları daralır. Ancak damarlarda doğuştan olan kronik daralmalar da vardır: Botalli kanalının (bebekte aort ile akciğer atardamarını birleştiren kanal) aort'a açıldığı yerde aort kavsinin daralması (aort koarktasyonu). Bununla birlikte tıkanma ve daralmaların çoğu ileri yaşlarda ortaya çıkar. Damar daralmalarını andıran birçok komplikasyonları olmasına karşın tromboz ve emboliler daralmadan çok, ani bir tıkanma sonucu oluşurlar (başka bir bölümde ele alınmıştır). Bu bölümde gerek geçici damar tıkanmaları ve gerekse damar çeperindeki değişikliklerden dolayı ortaya çıkan kademeli damar tıkanmalarından kaynaklanan damar hastalıkları konu edilmektedir. Bu tür hastalıkların tümünde hasta damarlar tarafından beslenen dokularda kansızlığa bağlı olarak ortaya çıkan iskemi belirtileri söz konusudur. Hafif vakalarda cilt mavimsi bir renk alır, soğur ve giderek uyuşma baş gösterir. Daha ağır vakalarda ağrı, hareket zorluğu ve hatta dokunun ölmesi (nekroz) olasıdır. Çoğu kez bu belirtiler, özellikle kalbin uzağında bulunan ve kanın ulaşması için uzun zaman gereken el ve ayak parmaklarında görülür. İskemi kalpte göğüs anjini olarak kendini gösterir. Hareket sonrası ortaya çıkan belirtilere topallama belirtileri denir. Bacak kan dolaşımında bozukluk olan hastalarda görülen bu topallama belirtilerini özelliği; geçici aralıklarla gelmesidir (claudicatio intermittens). Bir yürüyüş sırasında zaten yetersiz olan kan dolaşımının sağladığı oksijen tükenir ve hastayı durmak zorunda bırakan bir ağrı baş gösterir. Kısa bir dinlenmeden sonra ağrı kaybolur zira kan dolaşımı bu arada oksijen eksikliğini giderir. Bacakta olduğu gibi aynı belirtiler kollarda, bağırsaklarda ve kalpte de görülebilir.

Kalbi besleyen koroner damarlardaki bozukluklar ölümle sonuçlanabilir. Hastalıklı bölgede görülen ağrı krizlerine göğüs anjini, doku ölümü, kalp enfarktüsü denir. Beyin iskemisi ve körlük, felç ve baş dönmesinin eşlik ettiği ağır bir vakadır. İskemi uzun süreli olursa, beyin dokusu ölür ve bozukluklar kronikleşir.
Tedavi
Azalan bir dolaşımın klinik zararları kollateral (yan) kan damarları sayesinde iyileşebilir zira kollateral dolaşım dolambaçlı da olsa kansız kalan bölgeye kan taşır.

Bedeninin hastalığa karşı çeşitli savaşım yollan vardır, ancak her zaman iyileşme garantisi yoktur. Damar hastalıklarının gerçek nedenleri hakkında çok şey bilinmemektedir. Damar çeperini genişletmek için damar genişletici ilaçlar kullanılabilir. Sigara, soğuk ve hatta bazı ruhsal durumlar hastalığı ilerletebileceği için sakınılmalıdır.

Ağır vakalarda sempatektomi gerekebilir. Bu işlem damar çeperlerini kasılmasını sağlayan sempatik sinir ağının çıkarılmasıdır. Tedavi edilen damarın kan dolaşımını olabildiğince sürdürebilmesi için damar açık bırakılır. Cerrahi müdahale esas olarak büyük kan damarlarından birisi etkilendiğinde söz konusudur. Başlıca damar cerrahisi operasyonları damar transplantasyonu (ölmüş bir insanın veya bizzat hastanın başka bir toplardamarı kullanılabilir) ve yapay tüp takılmasıdır
Damar Sertliği
Damar sertliği (ârteryoskleroz) en önemlisi ateroskleroz olan birçok hastalığın genel adıdır. Damar sertliğinde damar çeperlerinin iç yüzünde yağlar (lipit) birikir. Giderek damar çeperinde oluşan bir yağ ve bağ dokusu (aterom) damarın daralmasına ve esnekliğini yitirmesine yol açar. Damar çeperi zayıflayarak bazen çatlamalara neden olan anevrizmaya neden olabilir. Ayrıca tromboz tehlikesi de söz konusudur. Gençlerde de görülmekle birlikte damar sertliği esas olarak yaşlılığın bir belirtisi olarak ortaya çıkar. Adetten kesilmemiş kadınlarda daha ender görülür. Aslında damar sertliğine neden olan etkenler tam olarak bilinmemektedir. Ancak hastalığın ileri döneminde oluştuğu bilinen bir olgu, kanda bulunan yağların damar çeperine girerek orada birikinti yaptığıdır. Özellikle yağ yoğunluğunun doğal olarak fazla olduğu bölgelerde bu süreç yüksek tansiyonla daha da çabuklaşır. Bir başka teori de hastalığın ilk olarak trombositlerin damar çeperinde pıhtılaşması ile başladığını ve doymuş yağ asitlerinin de bu gelişim körüklediğini ileri sürer.

Fazla kilolar, yetersiz egzersiz ve yüksek yağ miktarı, damar sertliğine ortam hazırlayan etkenlerdir. Hayvansal yağlar içermeyen bir perhiz damar sertliğinin önlenmesinde yararlıdır. Hayvansal yağlarda çok miktarda doymuş yağ asidi bulunur ve bunlar kandaki kolesterol düzeyini yükseltirler.

Damar sertliği ve kandaki kolesterol düzeyi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bitkisel yağlar daha az doymuş yağ asidi içermekle birlikte kolesterol düzeyinin yükselmesine yol açmayan doymamış yağ asitlerinden zengindirler. Kandaki lipit düzeyini düşüren bazı ilaçlar vardır.
Diğer Hastalıklar
Burger hastalığı (tromboanjitis obliterans) damar sertliğine benzeyen bir hastalıktır. Daha ziyade erkeklerde görülür ve öncelikle bacakları etkiler. Sigara, hastalığın ortaya çıkmasında büyük rol oynar. Soğuk havalarda kol ve bacaklarda geçici damar daralmaları olur ve el ve ayaklarda mayasıl baş gösterir. Bu hastalığa bazı insanların daha sık yakalanmasının nedeni henüz bilinmemektedir. Raynaud hastalığı da kan damarlarının geçici olarak daralmalarının sonucu ortaya çıkar. Kadınlarda daha sık olmak üzere, özellikle parmaklarda görülür. Esas nedeni damar çeperi kaslarının spazmıdır.
 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler