Kategoriler

sol menü ok Ana sayfa
sol menü ok Hastalıklar
sol menü ok İncelemeler
sol menü ok Çocuk Sağlığı
sol menü ok Sağlıklı Yaşam
sol menü ok Tedavi Önerileri
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Psikoloji
sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Tıp Sözlüğü
sol menü ok Sağlık Bilgileri
sol menü ok Sağlığımız
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Şifalı Bitkiler
sol menü ok Hastaneler
sol menü ok Sağlıklı Yemek Tarifleri

Sağlık

sol menü ok İnsan ve Çevresi
sol menü ok Sağlık Bilgisi
sol menü ok Beslenme
sol menü ok Vitaminler
sol menü ok Zayıflama
sol menü ok Egzersiz
sol menü ok Beden Bakımı
sol menü ok Ağız Sağlığı
sol menü ok Uyku
sol menü ok Kötü Alışkanlıklar
sol menü ok Tütün
sol menü ok Alkol
sol menü ok Uyuşturucular
sol menü ok Uyarıcılar

Başlıca Hastalıklar

sol menü ok Doğuştan Hastalıklar
sol menü ok Enfeksiyöz Hastalıklar
sol menü ok Ruhsal Hastalıklar
sol menü ok Depresyon
sol menü ok Nevroz
sol menü ok Psikoz
sol menü ok Ateş
sol menü ok İltihaplanma
sol menü ok Yaralar
sol menü ok Urlar
sol menü ok Kanser
sol menü ok Ödem
sol menü ok Mide-Bağırsak Hastalıkları
sol menü ok Damar Hastalıkları
sol menü ok Kan Hastalıkları
sol menü ok Böbrek ve İdrar Yolu
sol menü ok Sinir Hastalıkları
sol menü ok Beyin Hastalıkları
sol menü ok Solunum Sistemi Hastalıkları
sol menü ok Omurilik Hastalıkları
sol menü ok Kemik ve Eklem Hastalıkları
sol menü ok Kas Hastalıkları
sol menü ok Deri Hastalıkları
sol menü ok Kalp Hastalıkları
sol menü ok Kulak Hastalıkları
sol menü ok Cinsel Hastalıklar

Tedavi

sol menü ok İlkyardım
sol menü ok Doktor
sol menü ok Muayene
sol menü ok Radyolojik Muayene
sol menü ok İlaçlar
sol menü ok Ağrının dindirilmesi
sol menü ok Ruhsal Etkili İlaçlar
sol menü ok Antibiyotikler
sol menü ok Hastane
sol menü ok Ameliyat
sol menü ok Doku ve Organ Nakli
sol menü ok Radyoterapi
sol menü ok Diş Tedavisi
sol menü ok Psikiyatrik Tedavi
sol menü ok Doğal Tedavi
sol menü ok Homeopati
sol menü ok Akupunktur

Böbrek ve İdrar Yolu Hastalıkları
 
 
 
 
s
Böbrek ve idrar yollarındaki bozukluklar genel olarak idrar çıkarma ile ilgili şikâyetlere yol açarlar. Örneğin, kişi çok sık veya çok fazla idrar çıkarır veya idrar çıkarmak için çok zorlanmaması gerekir. Bazen de hiç idrar olmaz. Diğer bir şikâyet de idrarda kan olmasıdır. Böbrekler ve idrar yollarında bir hastalık olduğunda, belde veya karnın alt kısmında ağrı olur. Bir teşhise varmanın en kolay yolu idrarın incelenmesidir. Ancak çoğu kez, daha karmaşık incelemeler gerekir; örneğin, böbrek röntgeni veya radyoaktif maddeler enjekte edilerek böbrek dokusunun resminin alınması gibi.
 
 

Böbreğin belli başlı görevi bedenden bazı maddelerin atılması ve böylece bedendeki sıvı miktarının (kan, lenf ve doku sıvısı gibi) sabit tutulmasıdır. Bu, beden hücrelerinin ideal şekilde çalışması için gereklidir. Şu halde, böbreklerin iyi çalışmaması genellikle bedenin tüm diğer kısımlarına zarar verir. Örneğin yüksek kan basıncının (tansiyon) bazı tiplerinde böbreklerin rolü olduğu görülür. Buna karşılık böbrekler genellikle bedenin diğer kısımlarındaki hastalıklardan etkilenirler. İdrar yollarının tek görevi böbreklerde oluşmuş olan idrarın dışarı atılmasıdır. Bu bakımdan, idrar yollarındaki anormal bir durumun bedenin diğer organları üzerine pek az etkisi olur; ancak bazen böbrek bozukluklarına yol açabilir. Böbrek ve idrar yollarındaki bozukluklarla uğraşan uzmanlık dallarına nefroloji ve üroloji denir. Nefroloji yalnızca böbrek bozuklukları ile ilgilenir. Üroloji ise cerrahî tedaviyi gerektiren böbrek ve idrar yolları bozuklukları ile uğraşır.

İdrar Çıkarma Şikayetleri
Çok miktarda idrarın dışarı atılması (poliüri) zorunlu olarak böbrek ve idrar yolları bozukluklarından ileri gelmez. Bu, genellikle şekerli diyabet belirtisidir ve ayrıca şekersiz diyabet diye bilinen başka bir hormonal hastalıkta da ortaya çıkar. Çok su içmeyen bir kişi, geceleri sık sık idrara çıkarsa bir kalp hastalığı söz konusu olabilir. Kadınlar, gebeliğin başında sık sık idrara çıkma gereksinimi duyarlar. İdrar yollarına ilişkin diğer rahatsızlıklar da mesane iltihabı ve yaşlı erkeklerde prostat büyümesidir (prostat hipertrofisi).
 
İdrarda Kan
Hematüri adı verilen bu belirtinin çeşitli nedenleri vardır. Hematüri idrar yolları ve böbreklerde taş, iltihap ve tümör göstergesi olabilir. Bu şikâyeti olan bir kişinin doktora başvurması gerekir. Böylece, ciddi hastalıklar ilk aşamasında iken teşhis edilip tedavi edilirler. İdrardaki kan bazen yalnız mikroskop altında görülür veya bir idrar tahlilinde ortaya çıkar.
Böbrek Bölgesi ve Karnın Alt Tarafında Duyulan Ağrı
Bu tür ağrının en sık görülen nedeni böbrek ve mesane taslarıdır. Ağrının yeri (çoğunlukla kaburgaların altında, belde veya kasıklarda) taşların duruşuna bağlıdır. Ağrı bazen şiddetli bir sancı şeklini alır; bu tür ağrı geldiğinde hasta ne oturabilir ve rahat yatabilir. Karnın alt kısmında görülen daha az şiddetli ağrı mesanenin iltihaplandığı gösterir. Belin üst kısmındaki ağrılar genellikle böbrekten kaynaklanır (örneğin ateşle birlikte ortaya çıkan böbrek pelvisi iltihabı vakaları). Ayrıca idrara çıkarken de ağrı duyulur ve idrar bulanık olabilir.
İdrar Olmaması (Anüri)
Anüri çok ciddi bir belirtidir: bu durumda böbrekler ya çok az idrar üretirler ya da hiç üretemezler. Anüri, böbreklere yeterli kan gelmediği zaman (örneğin bedende su eksildiğinde veya şok durumlarında) glomerülonefrit veya akut tübüler nekrozda olduğu gibi börek dokusu hastalıklarında meydana gelir. Yalancı anüride böbrekler idrar üretirler, ancak böbreklerle mesane arası kapalı olduğu için idrar mesaneye varamaz (örneğin idrar yollarındaki taşlar). Anüri dalgınlık, kas spazmları, baş ağrıları ve kusma ile birlikte görülür.

İkinci durumunda erkekler idrar yapabilmeleri için büyük bir güç harcamak gerektiğinden yakınırlar. Ayrıca idrar ince bir akıntı halinde çıkarlar. Prostatın büyümesine ek olarak, mesanedeki bir küçük taş tümör veya mesane kaslarının felci idrar akışını engelleyebilir. İdrar mesanede birikir (İdrarın tutulması) ve mesane göbeğe kadar büyür. İdrar tutulması bazen ilâçla tedavi edilir ama genellikle üretradan mesaneye sokulan ve sonda denilen bir boru ile mesaneyi boşaltmak gerekir. İdrara çıkarken duyulan yanma cerahatli bir akıntı ile birleşirse bu durum, üretranın iltihaplandığına işaret eder (örneğin belsoğukluğu vakalarındaki gibi).

İdrara çıktıktan hemen sonra duyulan yanma mesane taşlarının bulunduğu veya mesanenin iltihaplandığını gösterir. Bir kişi, istemeden idrara çıkarsa bu genellikle mesane kaslarının zayıfladığının göstergesidir ve kadınlarda doğumdan sonra sık görülür. Birçok durumda baskı sonucu idrar tutamama olur; idrar, karın üzerindeki baskı arttığı zaman (örneğin öksürürken, hapşırırken, koşarken) tutulmayabilir. Bazen pelvisin alt kısmındaki kasları kuvvetlendirmek için yapılan jimnastik olumlu sonuç verir; ancak gerçek tedavi ameliyat gerektirebilir.
Muayene
Böbrek veya idrar yolları hastalığından kuşkulanıldığında ilk olarak idrar tahlili gerekir. İlk olasılık çok miktarda idrar üretilmesidir; bu miktar 24 saatte ortalama 1.5litredir. Üretilen idrar miktarı ne kadar sıvı alındığına ve diğer yollarda ne kadar su kaybedildiğine bağlıdır. Eğer örneğin, bir kişi çok terlerse daha az idrara çıkar. Belli bir maddeden idrara ne miktarda bulunduğunu anlamak için 24 saatte elde edilen idrar muayene edilir (24 saatlik idrar). Bunun nedeni idrar bileşiminin gün boyu değişmesi ve bir defada alınan idrarın yanlış sonuca götürebilmesidir.

Kan tahlillerinde tek bir örnek yeterlidir, çünkü kanın bileşimi çok daha sabittir. Normal olarak idrar, suya ek olarak proteinlerin ayırışım maddeleri (özellikle üre ve kreatinin), tuzlar (örneğin sodyum klorür), az miktarda safra pigmenti, bazı vitamin ve hormonlar gibi çözülmüş maddeleri içerir. İdrarda genellikle protein yoktur, çünkü glomerüllerin duvarları bu büyük moleküllerin geçmesine izin vermez. İdrardaki şeker ve keton cisimleri şeker hastalığına işaret eder. Çok miktarda safra pigmenti içeren idrar (sarılıktaki durum) esmer bira rengini alır. Bazı sarılık vakalarında aynı zamanda sarı köpüklü bir görünüm vardır. İdrardaki erimiş maddelerin toplam miktarı hakkında bir fikir edinmek istendiğinde idrarın yoğunluğu saptanır; bu özellikle böbrek tübüllerinin işleyişinin göstergesidir. Genel olarak, yoğunluk gündüzleri daha azdır, çünkü gündüzleri sıvı içilir ve idrarda çok miktarda su bulunur; geceleri yoğunluk artar. İdrar santrfüj edildikten sonra bir tortu elde edilir. Bu tortu, erimemiş maddelerin olup olmadığını anlamak üzere tahlil edilir.

Alyuvarlar, böbrek ve idrar yollarındaki taşlar, tümörler ve iltihaplar sonucu olan kanamalarda görülür, idrar yolları enfeksiyonunda idrarda çok miktarda akyuvarlar ve bakteriler ortaya çıkar. Katı maddelerin dölyolu veya bezlerden çıkmadığından emin olmak için hastanelerde idrar steril olarak (bu amaçla çevre steril su ile yıkanır) veya idrar çıkarmanın ortasındaki idrar (idrar çıkarmanın başı ile sonu arasında toplanır) kullanılır. Sondanın üretradan mesaneye sokulması ile sonda idrarı elde edilir. Böbrekler ve idrar yolları röntgen ile görülebilir. Bu, doku kontrast bir madde ile görülür hale getirilerek gerçekleştirilir. Diğer bir yöntem de böbrek dokusunun radyoaktif maddelerle resminin çekilmesidir (böbrek sintigramı). Böbrek biyopsisinde, böbrekten biyopsi iğnesi ile ufak bir parça alınır. Bu doku parçası mikroskop altında incelenir. Sistoskop ile mesanenin içi incelenebilir. Kan tahlilleri de böbreklerin işleyişleri hakkında önemli bilgiler verirler. Böbreklerin çalışması yetersizse (böbrek yetersizliği) bazı maddeler yeterli miktarda salgılanamaz; kandaki miktarları artar. Özellikle kan üresi ve kreatinin düzeyi, böbreğin işleyişinin göstergeleridir. Kreatinin kas proteininden üretilir ve yalnız idrarda salgılanır. Her kişide yoğunluğu sabittir, çünkü yalnızca kişinin sahip olduğu kas dokusunun miktarına bağlıdır. Kandaki yoğunluğu, böbreklerin işleyişi bozulunca artar. Ürenin yoğunluğu daha başka etmenlere bağımlı olduğundan kanda üre artışının mutlaka bir böbrek bozukluğu sonucu olduğu söylenemez.
Böbrek Hastalıkları
Böbrek hastalıkları kökenlerine göre (örneğin iltihaplar, doğuştan bozukluklar, tümörler) veya belirtilerine göre ayrılırlar. Doğuştan olan bozukluklar, böbreklerin tümüyle var olmamasından, rastlantı sonucu fark edilen ufak rahatsızlıklar kadar değişir. Türlü nedenlerden ileri gelen çok çeşitli böbrek iltihaplanmaları (nefrit) vardır. Böbrek dokusunun etkilenmesine göre, böbrek pelvisinin iltihaplanması, glomerülonefrit ve interstisyel nefrit arasında ayrım yapılır. Nefrotik sendrom, plasma proteinin büyük bir kısmının idrarda kaldığı (proteinüri) böbrek bozukluğuna bir örnektir. Böbrek yeterli çalışmamaya başlarsa buna böbrek yetersizliği adı verilir. Sonuç olarak artık maddeler bedende birikir. Kanda fazla miktarda üre bulunması durumuna üremi denir. Böbrek yetersizliğinin hızla artmasının nedeni şok, yaralanma ve ameliyatlarda olduğu gibi kan gelişinde bir bozukluk veya böbrek kanalının tıkanması olabilir. Bu son durumda idrar böbrek pelvisinde ve böbreklerde toplanır. Meydana gelen basınçtan ötürü böbrek dokusu da erir (hidronefroz). Ancak, çok daha sık olarak, hızla ilerleyen böbrek yetersizliğinin asıl nedeni böbreğin kendisidir. Örneğin şiddetli glomerülonefritden dolayı glomerüllerin işleyişi tamamen durabilir. Şiddetli böbrek yetersizliğinin ilk evresinde idrar ya hiç ya da çok az üretilir (anüri). Çoğu zaman böbrek bu ciddi durumdan kurtulabilir. Fakat daha ağır vakalarda, hastanın geçici olarak yapay böbrekle tedavisi gerekebilir. Kronik böbrek yetersizliği bazen uzayan bir böbrek hastalığı sırasında bazen de diğer önemli fiziksel hastalıkların ikincil bir belirtisi olarak ortaya çıkar.

Böbreğin önemli bir rezerv kapasitesi olduğu için üremi ve dolayısıyla üreminin arazları olan mide bulantısı, ishal, kaşıntı ve dehidrasyon ancak böbreğin fonksiyonunun % 10'un da altına düştüğü durumda görülür. Böbreğin fonksiyonu daha da azalırsa buna hat böbrek yetersizliği denilir. Bundan sonra kanın artık maddelerden yapay yollarla arındırılması gerekir. Bu diyaliz için, hastanın haftada birkaç gece hastanede kalması gerekir. Birçok vakada daha iyi bir çare böbrek naklidir. Uygun bir vericinin bulunması ve ameliyata ek olarak, bu durumda ortaya çıkan sorunlardan biri, alıcının yaşamı süresince önemli yan etkileri olabilecek bazı ilâçları alma zorunluluğunda kalmasıdır.
 

Yaşam Devresi

sol menü ok Doğacak Çocuk
sol menü ok Doğacak Çocuk 2
sol menü ok Düşük ve Kürtaj
sol menü ok Doğum
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek
sol menü ok Yeni Doğmuş Bebek Hastalıkları
sol menü ok Bebek
sol menü ok Bebeğin Beslenmesi
sol menü ok Yuva Öncesi Dönem
sol menü ok Yuva Dönemi
sol menü ok Okul Çağındaki Çocuk
sol menü ok Sorunlu Çocuklar
sol menü ok Ergenlik
sol menü ok Cinsellik
sol menü ok Kadın ve Erkek
sol menü ok Üretken Dönem
sol menü ok Doğum Kontrolü
sol menü ok Gebelikte Kadın
sol menü ok Çocuksuzluk
sol menü ok Yaşlılık
sol menü ok Ölüm

İnsan Bedeni

sol menü ok Baş ve Boyun
sol menü ok Göğüs
sol menü ok Karın
sol menü ok Sırt
sol menü ok Kol ve Bacaklar
sol menü ok Hücre, Doku ve Organlar
sol menü ok Kalıtım
sol menü ok Metabolizma
sol menü ok Solunum
sol menü ok Konuşma
sol menü ok Konuşma Bozuklukları
sol menü ok Sindirim Sistemi
sol menü ok Sindirim
sol menü ok Sindirim Bozuklukları
sol menü ok Dişler
sol menü ok Kan Dolaşımı
sol menü ok Kan
sol menü ok Kalp
sol menü ok Dolaşım Bozuklukları
sol menü ok Lenf Sistemi
sol menü ok Bağışıklık
sol menü ok Bağışıklık Bozuklukları
sol menü ok Böbrekler ve İdrar Yolları
sol menü ok Sinir Sistemi
sol menü ok Beyin
sol menü ok Bilinç Bozuklukları
sol menü ok Omurilik
sol menü ok Hormonlar
sol menü ok Hormon Bezleri
sol menü ok Hormon Bozuklukları
sol menü ok Kemik ve Eklemler
sol menü ok Kas Sistemi
sol menü ok Deri
sol menü ok Göz
sol menü ok Göz Bozuklukları
sol menü ok Kulak
sol menü ok Koku ve Tat Alma
sol menü ok Cinsel Organlar
sol menü ok Cinsel İlişki
sol menü ok Cinsel İlişki Sorunları

Doktorlar

sol menü ok Doç.Dr.Teoman Kadıoğlu
sol menü ok Prof.Dr. Derin Kösebay
sol menü ok Dr.Mehmet Öz

 

Copyright © 2009-2012  www.saglikweb.com iletişim : admin@saglikweb.com

  Sitemizde yayınlanan konular kesinlikle tedavi amaçlı değildir. Bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu site en iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.

Sitemap / robot

  haberler